Документа Обавештења Општинска управа Брус

Oдлука о другом ребалансу буџета општине Брус за 2024.годину и пројекција за 2025. и 2026. годину

 ОДЛУКA О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2024. ГОДИНУ И пројекција за 2025. и 2026. годину

ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 – 416 У 2023. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2024. ГОДИНИ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ У ВЕЗИ СА ТЕКУЋИМ ПРИХОДИМА У ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ ЗА 2024.годину

 

Leave a Comment