ВАЖНО

Јавни огласи ВАЖНО Документа Обавештења Општинска управа Брус

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације кат.пар.бр. 1319/19 КО Брзеће и дел.кат.пат.бр.1319/20 КО Брзеће на Копаонику у Општини Брус и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације

Јавни огласи/позиви ВАЖНО Конкурси Обавештења Општинско веће и Председник

Конкурс за избор корисника средстава за субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура и сточарске производње