Конкурси

Јавни огласи/позиви Конкурси Обавештења Општинска управа Брус

Јавни конкурс  за попуњавање извршилачког радног места службеника у Општинској управи општине Брус ( Послови економског развоја у области управљања пројектима, планирања инвестиција, подстицаја запошљавања и формирања и ажурирања база података од интереса за локални економски развој)