Јавни огласи Документа Обавештења Општинска управа Брус

Jaвна презентација Урбанистичког пројекта изградња објекта апартманског типа у Дупцима

⇒Jaвна презентација Урбанистичког пројекта изградња објекта апартманског типа, спратности П+1, на кат.пар.бр. 3161/3, 3161/4, 3162/4, 3163 и 3164 све КО Дупци

⇒Урбанистички пројекат изградња објекта апартманског типа, спратности П+1, на кат.пар.бр. 3161/3, 3161/4, 3162/4, 3163 и 3164 све КО Дупци

Leave a Comment