Јавни огласи Конкурси Општинска управа Брус

Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време (Послови службеника за јавне набавке)

Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време (Послови службеника за јавне набавке у Одсеку за финансије, планирање и јавне набавке).

Напомена:

Обавештење о jавном конкурсу објављено је у дневном листу ,,Политика” дана 15.12.2023.године

Leave a Comment