Јавни огласи ВАЖНО Документа Обавештења Општинска управа Брус

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације кат.пар.бр. 1319/19 КО Брзеће и дел.кат.пат.бр.1319/20 КО Брзеће на Копаонику у Општини Брус и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације

⇒Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације кат.пар.бр. 1319/19 КО Брзеће и дел.кат.пат.бр.1319/20 КО Брзеће на Копаонику у Општини Брус и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације

⇒ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1319/19 КО БРЗЕЋЕ И ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1319/20 КО БРЗЕЋЕ НА КОПАОНИКУ У ОПШТИНИ БРУС- НАЦРТ ПЛАНА
⇒ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ К.П. БР. 1319/19 И ДЕЛА К.П. БР. 1319/20 КО БРЗЕЋЕ НА КОПАОНИКУ, ОПШТИНА БРУС БЕОГРАД 2023.

 

Leave a Comment