Јавни огласи/позиви Конкурси Општинска управа Брус

Јавни позив (Пречишћени текст) – Избор приватног партнера за доделу уговора о одржавању општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији општине Брус

 Избор приватног партнера за доделу уговора о јавно приватном партнерству без елемената концесије за изградњу, рехабилитацију, текуће и ургентно одржавање општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији општине Брус, можете преузети овде.

Leave a Comment