Јавни огласи Обавештења Општинска управа Брус

Јавна расправа о нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама

 Усмена јавна расправа о нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама одржаће се 14.децембра 2022.године у 12.00 часова у Малој сали Центра за културу, заједно са јавном расправом о нацрту Одлуке о буџету општине Брус за 2023.године.

На јавној расправи биће презентоване и све примедбе  достављене у писаној форми предајом на писарници Општинске управе, путем поштанске службе и мејла lpabrus@gmail.com а у вези Одлуке о локалним комуналним таксама.

ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ПРИЈАВА за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору

ПРИЈАВА за утврђивање локалне комуналне таксе за држање средстава за игру (“ забавне игре”)

Записник о спровођењу јавне расправе о нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама

 

Leave a Comment