Јавни огласи/позиви Документа Обавештења Општинска управа Брус

Увид у поднету Студију утицаја на животну средину за пројекат изградње нове станице за снабдевање горивом

Обавештење о увид у поднету Студију утицаја на животну средину за пројекат изградње нове станице за снабдевање горивом

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗГРАДЊЕ НОВЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „БРУС‟ СА РУШЕЊЕМ ПОСТОЈЕЋЕ

НЕТЕХНИЧКИ ОПИС СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗГРАДЊЕ НОВЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „БРУС‟ СА РУШЕЊЕМ ПОСТОЈЕЋЕ

Leave a Comment