ВАЖНО Документа Обавештења Општинска управа Брус

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ БРЗЕЋЕ-КОПАОНИК целина 5 (источна туристичка зона) и дела целине 4 (јужна туристичка зона)

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ БРЗЕЋЕ-КОПАОНИК целина 5 (источна туристичка зона) и дела целине 4 (јужна туристичка зона)

ИЗМЕНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за насеље Брзеће – Копаоник, целина 5 (источна туристичка зона) и дела целине 4 (јужна туристичка зона)

Leave a Comment