ВАЖНО Документа Општинска управа Брус

ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ И КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА за 2022. годину

Мишљење на план рада грађевинске инспекције

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Документ можете видети овде.

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПЛАН  РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2022 ГОДИНУ

Mишљење на план рада

ИНСПЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ И ТУРИЗАМ

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ И ТУРИЗАМ

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2022.ГОДИНУ ИНСПЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ И ТУРИЗАМ

Мишљење саобраћај и туризам

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ОПШТИНСКЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ

ПРЕДЛОГ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРАЗА 2022.ГОДИНУ ИНСПЕКЦИЈA ЗА ОПШТИНСКЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ

Мишљење на план рада

Инспекција за заштиту животне средине контролне листе

Leave a Comment