Јавни огласи/позиви ВАЖНО Обавештења Општинска управа Брус

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУАЛАЦИЈЕ БРУСА

Излагање на јавни увид нацрт ПГР Брус и извештај о статешкој процени утицаја ПГР Брус на животну средину

Нацрт плана генералне регулације Бруса – Текстуални део

1.KТП са границом обухвата

2.Постојећа намена

3.1. Планирана намена листа а

3.1. Планирана намена листа б

3.2. Подела на целине и зоне

4. Ранг саобраћајнице

5. Регулација нивелација решење листа а

5.Регулација нивелације решење листа б

6.1.Генерално решење за водопривреду и електронско комуникациону инфраструктуру

6.2. Електроенергетска инфраструктура

7. Спровођење

8.Извештај о стратешкој процени утицаја ПГР-а на животну средину

Leave a Comment