Јавни огласи/позиви Конкурси Општинска управа Брус

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС-ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА (ОГЛАС БРОЈ 2-ГРАДСКИ БАЗЕН)

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БРУС-ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА (ГРАДСКИ БАЗЕН)

Leave a Comment