ВАЖНО Документа Конкурси Општинска управа Брус

ОБАВЕШТЕЊЕ о процедури, времену, начину и условима за подношење пријава за утврђивање испуњености услова за остваривање права на куповину стана под повољнијим условима за припаднике снага безбедности

ОБАВЕШТЕЊЕ о процедури, времену, начину и условима за подношење пријава за утврђивање испуњености услова за остваривање права на куповину стана

Oбразац пријаве

Изјава за подносиоце који немају стан

Изјава за подносиоце који имају неодговарајућу стамбену јединицу

Неопходна документација

Обавештење службама борачко инвалидске заштите ЈЛС

Leave a Comment