Документа Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БРУС

Поводом израде Измене и допуне плана генералне регулације Бруса, дела зоне 2.0 ( зона ширег градског центра), дела зоне 3.1 ( општа стамбена зона ), дела зоне 8.0 (комунална зона ) и део зоне 9.1 (пословна зона) , обавештавају се заинтересована лица да ће јавна седница Комисије за планове бити заказана по укидању Ванредне ситуације у општини Брус.

О новом датуму одржавања јавне седнице Комисије за планове заинтересована лица биће благовремено обавештена путем личне доставе и објавом на интернет страници општине Брус www.brus.rs

Leave a Comment