Обавештења Општинска управа Брус

Обавештење о измени режима саобраћаја

Због извођења радова на изградњи и реконструкцији фекалне и атмосферске мреже у Расинској улици, у Брусу, од дана, 06. марта 2023. године,. биће  привремено измењен режим саобраћаја у зони радова. Извођач радова је  ДОО „Телекомуникације“ Блаце.

Промени режими саобраћаја спровешће се у складу са „Саобраћајним пројектом привремене саобраћајне сигнализације и опреме за измену режима саобраћаја за време извођења радова на изградњи фабрике за прераду отпадних вода и реконструкцију и изградњу канализационе мреже LOT 2  реконструкција и изградња канализационе и атмосферсе мреже у општини Брус“  заведен под бројем: 04/3-03-22 од марта 2022.године, одговорни пројектант Драган Блажић, број лиценце: 370 Е871 07.

Привремена измена режима саобраћаја важи до 17.04.2023.

Молимо грађане да имају стрпљења и разумевања за поменуте радове.

Leave a Comment