Јавни огласи Конкурси Општинска управа Брус

Неуспех интерног конкурса за попуну извршилачког радног места у Општинској управи општине Брус (Шеф одсека за инспекцијске послове и заштиту животне средине и комунални инспектор)

Неуспех интерног конкурса за попуну извршилачког радног места у Општинској управи општине Брус (Шеф одсека за инспекцијске послове и заштиту животне средине и комунални инспектор).

Leave a Comment