Новости Обавештења

Наредба о радном времену и просторним ограничењима током трајања заразне болести COVID-19

   Координациона комисија за сузбијање заразне болести COVID-19, прихватила је као опште обавезујућу наредбу министра.

Наредбу о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 можете преузети овде.

 У складу са Наредбом, у свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице, осим за теретане/фитнес центре/спа где на сваких 16 метара квадратних може боравити само једно лице.

Такође наредбом су одређена правила понашања и поступања када је у питању боравак у баштама угоститељских објеката.

Како би сви објекти били покривени, и како би се активирале све ангажоване инспекције које учествују у раду ове Радне групе подела рада је следећа:

Санитарна инспекција – Салони за пружање услуга неге лица и тела, Тржни центри, Трговински ланци и продавнице, фитнесс клубови, спа центри и теретане ( теретане у сарадњи са комуналном инспекцијом)

Туристичка инспекција – Хотели ( уколико уоче неправилност – без одлагања телефонски контактирати комуналну инспекција/милицију )

Тржишна инспекција – Трговински ланци и продавнице (у комуникацији са санитарном инспекцијом) као и све продавнице непрехрамбене робе (у комуникацији са комуналном инспекцијом/милицијом).

Инспекција рада – Угоститељски објекти ( посебно у делу контроле радног времена, у комуникацији са комунланом инспекцијом), Тржни центри и Трговински ланци и продавнице (у комуникацији са санитарном инспекцијом) као и све продавнице непрехрамбене робе (у комуникацији са комуналном инспекцијом/милицијом).

Пољопривредна инспекција – пољопривредне апотеке, трговински ланци и продавнице као и специјализоване продавнице производа који су у њиховој надлежности

Ветеринарска инспекција – пијаце, месаре, трговинске ланце и продавнице,

Комунална инспекција/ милиција – угоститељске објекте- баште, шалтерску продају, кладионице, теретане ( у комуникацији са санитарном инспекцијом ) и по позиву осталих инспекција остале објекте уколико је потребно изрицање налога услед уочавања неке неправилности.

Инспекција друмског саобраћаја – јавни саобраћај и уколико уоче неправилност телефонски контактирате комуналну инспекцију или милицију са те територије.

Спортска инспекција – спортски центри отвореног и затвореног типа.

Leave a Comment