Јавни огласи/позиви Конкурси Општинска управа Брус

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника у Општинској управи општине Брус

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника (Комунално инспекцијски послови у Одсеку за урбанизам,граћевинарство, испекцијске послове и заштиту животне средине)  у Општинској управи општине Брус

Leave a Comment