Јавни огласи/позиви ВАЖНО Конкурси Општинска управа Брус

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника у Општинској управи општине Брус ( Послови економског развоја у области управљања пројектима, планирања инвестиција, подстицаја запошљавања и формирања и ажурирања база података од интереса за локални економски развој)

 Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника у Општинској управи општине Брус ( Послови економског развоја у области управљања пројектима, планирања инвестиција, подстицаја запошљавања и формирања и ажурирања база података од интереса за локални економски развој у Одсеку за друштвене делатности, привреду и локални економски развој).

Leave a Comment