Документа Новости Обавештења Разно

ЗАКЉУЧЦИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БРУС ОД 06.07.2020.ГОДИНЕ

Република Србија
ОПШТИНА БРУС
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број : 87-12.17/2020-II
06.07.2020.године
Брус
Дана 06.07.2020 године одржана је осамнаеста ванредна седница Општинског штаба за ванредне ситуације. На седници је разматрана епидемиолошка ситуација на територији општине Брус настала ширењем заразне болести COVID-19. На основу члана 43. став 1. тачка 7) Закона o смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ( ,,Службени гласник РС” број: 87/2018), донети су следећи:

З А К Љ У Ч Ц И

1. Општински штаб за ванредне ситуације Брус, након добијеног одговора на допис број: 87- 287/2020-II упућен епидемиолошкој служби ЗЗЈЗ Крушевац, предлаже председнику општине Брус да донесе Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Брус, услед настанка елементарне непогоде ширење епидемије болести COVID-19.
2. Даном ступања на снагу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Брус примењују се мере утврђене Уредбом о допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (,, Службени гласник РС” број: 66/2020 и 93/2020).
3. Спровођење мера, у складу са законом утврђеним овлашћењима, обезбеђују, координирају и надзиру председник општине Брус преко општинских органа и служби, Општински штаб за ванредне ситуације Брус и Завод за јавно здравље Крушевац.

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА
Јасмина Савић

Leave a Comment