Документа Општинска управа Брус

Грађевинска инспекција – контролне листе

НАДЗОР НАД ИЗГРАДЊОМ ОБЈЕКТА-Грађевинска дозвола и пријава радова

НАДЗОР НАД ИЗГРАДЊОМ ОБЈЕКТА-Решење о одобрењу за извођење радова

НАДЗОР НАД ИЗГРАДЊОМ ОБЈЕКТА-Пријава завршетка израде темеља објекта

НАДЗОР НАД КОРИШЋЕЊЕМ ОБЈЕКТА-Надзор над коришћењем објекта – Употребна дозвола

НАДЗОР НАД КОРИШЋЕЊЕМ ВИСОКИХ БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА Надзор над коришћењем/употребом високе бране и акумулације

НАДЗОР НАД ОДРЖАВАЊЕМ ЗГРАДЕ– Програм одржавања зграде и опште стање зграде

НАДЗОР НАД ОДРЖАВАЊЕМ ЗГРАДЕ -Безбедност зграде – стање конструктивних грађевинских елемената зграде

НАДЗОР НАД ОДРЖАВАЊЕМ ЗГРАДЕ –Безбедност зграде – стање других грађевинских елемената зграде

НАДЗОР НАД ОДРЖАВАЊЕМ ЗГРАДЕ – Безбедност зграде – стање уређаја и опреме зграде

НАДЗОР НАД ОДРЖАВАЊЕМ ЗГРАДЕ – Безбедност зграде – стање инсталација зграде

НАДЗОР НАД ОДРЖАВАЊЕМ ЗГРАДЕ –Безбедност зграде – стање опреме и других елемената изван зграде

 

Leave a Comment