Општинска управа Брус

Јавни огласи ВАЖНО Документа Обавештења Општинска управа Брус

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације кат.пар.бр. 1319/19 КО Брзеће и дел.кат.пат.бр.1319/20 КО Брзеће на Копаонику у Општини Брус и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације