Јавно комунално предузеће “Расина”

Адреса:  Краља Петра Првог бб, 37220 Брус
Матични број: 07262957
ПИБ:101139329                                                                                                                    Мail:  jkp.rasina@gmail.com                                                                                        Телефон: 037/3828486

Опис делатности:                                                                                                        Рад је организован у следећим секторима пословања – водоснабдевање(водовод и инкасанти), комунални послови (чистоћа, пијаца и погребне услуге) и грађевинско- услужни послови (грађевинска оператива и механизација).

Историјат:                                                                                                                   Седам деценија комуналне делатности у Брусу.
Прва Комунална установа при Срезу копаоничком, оснива се одмах по ослодођењу 1946.године. Седиште установе било је у кући Сауловића. Установа је имала Јавно купатило, које је било смештено у дворишту прве основне школе, и пекару.
Комунално предузеће ”Победа” се основано  1962.године. Предузеће је прво било смештено у кући Циге Марјановића, а касније преко пута Мрамора.
Комунално предузеће ”Развитак” Брус основано је решењем СО Брус бр 1351/1 од 28.02.1964.године .Предузеће је регистровано за обављање послова одржавања водовода, пијаце и чистоћу.Осим тога, обављало је и пекарску делатност и то производњу хлеба и разних пецива.За обављање комуналне делатности предузеће је поседовало основна средства у смислу запреге, двоосовинских кола, санке и чезу са гуменим точковима и наравно коња са потребном опремом.За обављање пекарске делатности такође је постојала одговарајућа опрема.
Удруживањем у Пољопривредно трговински комбинат ”Копаоничанка”, предузеће је даље обављало комуналну делатност као ООУР ”Услуга”, с тим што је из делатности искључена пекара.
Данас предузеће послује као ЈКП ”Расина”. Регистровано је у Привредном суду у Краљеву крајем 1989.  на основу одлуке СО Брус од 17.новембра исте године.

Стандарди
ЈКП”Расина” је носилац бонитетне оцене А+, сертификата који потврђује да је пословни субејкат у групи предузећа са најбољом бонитетном оценом у Србији.Пословни субјекат испуњава све критеријуме и спада у сам врх бонитетне изврсности.