Установа за физичку културу “Спортски центар” Брус

Адреса:                                                                                                                                Краља Петра I 120, 37220 Брус

ПИБ: 109101987

МБ:17877194

Основна делатност Установе је: 9311 – делатност спортских објеката.

Установа је основана од стране Скупштине општине Брус 15.06.2015.године.

Директор : Maрко Вилимоновић, дипломирани професор физичког васпитања и спорта

Контакт телефони : 037/3150207

e-mail:sportskicentar@brus.ls.gov.rs