Председник општине

 

Валентина Милосављевић, професор доктор из Бруса

 

Биографија

Валентина Милосављевић рођена је 11.07.1979. године у Брусу. Основну школу завршила је у Брусу, док је Прву нишку гимназију „Стеван Сремац“ завршила у Нишу, обе као носилац Вукове дипломе. Природно-математични факултет, смер Географија, туризам и хотелски менаџмент, завршила је у Новом Саду 2003. године, са просечном оценом 8,84.

Магистарску тезу под насловом “Спољна трговина и привредни развој Јапана после 1990. године” успешно је одбранила на Економском факултету у Београду 2010. године пред комисијом: проф. др Предраг Бјелић – ментор, проф. др Џемал Хатибовић – председник комисије и проф. др Биљана Јовановић Гавриловић – члан, чиме је стекла академски назив магистар економских наука. У оквиру последипломских студија, на смеру Међународна економија, успешно је положила све предвиђене испите планом и програмом студија са просечном оценом 10,00.

Валентина Милосављевић завршила је 2011. године Факултет за међународну економију у Београду, са просеком 9,39 чиме је стекла стручни назив дипломирани економиста. Током студија учествовала је у разним пројектима, организацијама округлих столова, семинара, конференција, припремама и одржавањима промоција и презентација.

Докторску дисертацију под називом, „Спољна трговина у функцији стабилизације привреде Мексика“, одбранила је на Економском факултету Универзитета у Нишу 2016. године пред комисијом: проф. др Милош Тодоровић – ментор, проф. др Предраг Бјелић – председник комисије и проф. др Иван Марковић – члан, чиме је стекла академски назив доктор економских наука.

Радно ангажовање као координатор за јавну дипломатију и односе с јавношћу на Академији за дипломатију и безбедност у Београду започиње 2006. године. Од 2008. до 2010. године радила је као руководилац увоза у компанији LB Merchants LLC, представништво у Београду, у којој је имала прилике да редовно примењује аналитичка знања из спољнотрговинског пословања, финансија и банкарства.

На Високој економској школи струковних студија Пећ у Лепосавићу радни однос заснива 2013. године као наставник – предавач за предмет Финансијски менаџмент на основним студијама, а од 2016. године изабрана је у звање професора струковних студија.

Течно говори, чита и пише енглески и грчки језик, одлично познаје рад на рачунару (MS Office), поседује возачку дозволу Б категорије. Удата је и мајка је двоје деце.

 

Усавршавања:

 • Erasmus+ Special Staff Mobility Training programme as part of the KA2

Capacity building project „Creating Theory-to-Practice Centre for Innovation and Employment/CTPCIE“. North West Regional College, United Kingdom, 2019.

 • UNCTAD Course on Gender and Trade, 2017.
 • UNCTAD 34 Regional Course on Кey Issues on the International Economics Agenda for

Countries with Economies in Transition, 2016.

 • Учешће на WTO Public Forum “Inclusive Trade”, Женева, Швајцарска, 2016.
 • Учешће на конференцији “Fourteenth Session of the United Nations Conference on Trade and Development”, Најроби, Кенија, 2016.

Репрезентативне референце:

 • Milosavljevic, V., and Z. Dragisic. 2018. „The Linkages Between Security Environment and

Foreign Direct Investments: the Case of Serbia.“ International Scientific Conference EKOB 2018, Economy in Transformed Security Environment, CESMIP Beograd, 27-34.

 • Мaksimovic, G., Milosavljevic, V. et al. 2017. „Analyzing of Economic Growth Based on Electricity Consumption from Different Sources.“ Elsevier, Physica A 484 (2017) 37-40.
 • Milosavljevic, Valentina. 2014. „Foreign Trade and Economic Development of Mexico after Debt Crisis“. Annals of the Oradea University – Fascicle of Management and Technological Engineering, Vol. XII (XXII), No. 2, ISSN 1583–0691: 72-79.
 • Тодоровић, М., и В. Милосављевић. 2013. „Спољна трговина Мексика и сарадња са Србијом“. Економске теме 51/2: 313-333.
 • Милосављевић, Валентина. 2013. „Економске могућности и значај Коридора 10 за Србију“. Економски сигнали 8/2: 107-119.
 • Милосављевић, Валентина. 2012. „Кохезиона политика као комплементарни фактор развоја Европске уније“. Европско законодавство 39-40: 128 – 150.
 • Милосављевић, Валентина. 2012. „Економска сарадња Јапана и Србије и препоруке за Србију“. Међународна политика 1147 (јул-септембар): 112-121.
 • Милосављевић, В., и З. Драгишић. 2012. „Улога економске дипломатије у суочавању Србије са изазовима економске безбедности“. Војно дело (лето): 170-186.
 • Милосављевић, В., и З. Драгишић. 2012. „Улога Војске Србије у мултинационалним операцијама“. Европско законодавство 42/12: 334-351.