Правилници, решења, извештаји

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Општинској управи општине Брус


План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2024.годину


Решење о ознакама органа и организационих јединица у њиховом саставу за 2024.годину


ИЗМЕНА  ПРАВИЛНИКА  О  УНУТРАШЊОЈ  ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БРУС, КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БРУС, ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ОПШТИНЕ БРУС И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БРУС

Решење о именовању чланова конкурсне комисије за оцену пројеката од значаја за јавне интересе у области јавног информисања


Списак службених лица у Општинској управи општине Брус који су овлашћени за решавање у управним стварима, односно вођење управног поступка и одлучивање о правима и обавезама физичких и правних лица

Списак службених лица у Општинској управи општине Брус који су овлашћени за решавање у управном поступку до доношења решења у управном поступку

Решење о одобравању годишњих програма и додели новчаних средстава за финансирање годишњих програма у области спорта за 2023.годину

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ РЕВИДИРАНОГ ПРЕЛИМИНАРНОГ ОБЈЕДИЊЕНОГ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗАДОВОЉАВАЊА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ  ПРЕЛИМИНАРНОГ ОБЈЕДИЊЕНОГ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗАДОВОЉАВАЊА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ

Списак службених лица Општинске управе Брус који су овлашћени за вођење управног поступка и предузимања радњи пре доношења решења у управном поступку

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2023.годину

Списак службених лица Општинске управе Брус који су овлашћени за решавање у управним стварима, односно вођење управног поступка и одлучивање и правима и обавезама физичких и правних лица
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Брус, Кабинету председника општине Брус, Интерној ревизији општине Брус и Општинском правобранилаштву општине Брус
Решење о измени Решења о образовању Жалбене комисије
Решење о одбијању приговора Ане Вучковић са коначне листе крајњих корисника за енергетску ефикасност
Решење о одобравању посебног програма и додели новчаних средстава за финансирање посебног програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији општине Брус за 2022.годину
Решење о измени Решења о образовању Жалбене комисије
Решење о одобравању посебног програма и додели новчаних средстава за финансирање посебног програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији општине Брус за 2022.годину
ИЗМЕНА  П Р А В И Л Н И КА  О  УНУТРАШЊОЈ  ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БРУС, КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БРУС, ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ОПШТИНЕ БРУС И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БРУС
П Р А В И Л Н И К  О  УНУТРАШЊОЈ  ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БРУС, КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БРУС, ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ОПШТИНЕ БРУС И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БРУС

Решење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Брус у проширеном саставу на предлог изборне листе Савез војвођанских Мађара

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки и набавки на које се закон не примењује у општинској управи општине Брус

Решење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Брус у проширеном саставу на предлог Коалиције: За Краљевину Србију-ДСС; Уједињени за победу Србије;

Решење о одобравању годишњих програма и додели новчаних средстава за финансирање годишњих програма у области спорта за 2022.годину

Решење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Брус у проширеном саставу на предлог Коалиције: СПС, ЈС, Зелени Србије

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ РЕВИДИРАНОГ ПРЕЛИМИНАРНОГ ОБЈЕДИЊЕНОГ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗАДОВОЉАВАЊА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ

Решење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Брус у проширеном саставу на предлог Коалиције: Александар Вучић- Заједно можемо све

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕЛИМИНАРНОГ ОБЈЕДИЊЕНОГ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗАДОВОЉАВАЊА ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ

Решење о образовању жалбене комисије можете преузети овде.

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Брус за 2020.годину можете преузети овде.

Упутство о примени одредаба члана 9 и 103. Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС”, број 18/2016) којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција (Обавештење)-(Образац 1– Изјава о достављању података).

Pешење о утврђивању прелиминарног обједињеног предлога годишњих програма задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта у општини Брус за 2021. годину можете преузети. овде

Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације регије Копаоник можете преузети. овде

Решење о давању сагласности на годишњи план рада предшколске установе ,,Пахуљице” Брус за школску 2020/2021. годину можете преузети. овде

Извештај о раду Општинске управе општине Брус за 2018. годину можете преузети. овде

Решење о одобравању годишњих програма и додели средстава за финансирање годишњих програма у области спорта за 2020. годину можете преузети. овде

Pешење о утврђивању ревидираног прелиминарног обједињеног предлога годишњих програма задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта у општини Брус за 2020. годину можете преузети. овде

Pешење о утврђивању прелиминарног обједињеног предлога годишњих програма задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта у општини Брус за 2020. годину можете преузети. овде

Правилник о категоризацији спортских организација на територији општине Брус можете преузети. овде

Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Брус. овде

Pешење о утврђивању прелиминарног обједињеног предлога годишњих програма задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта у општини Брус за 2019. годину можете преузети. овде

Извештај о раду Општинске управе општине Брус за 2017. годину можете преузети. овде