План јавних набавки

План јавних набавки Општинске управе општине Брус 1/2024


Измена план јавних набавки Општинске управе општине Брус 5/2023

Измена план јавних набавки Општинске управе општине Брус 4/2023

Измена план јавних набавки Општинске управе општине Брус 3/2023

Измена план јавних набавки Општинске управе општине Брус 2/2023

План јавних набавки Општинске управе општине Брус 1/2023

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ- ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2022.ГОДИНУ БРОЈ 9/2022

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ- ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2022.ГОДИНУ БРОЈ 8/2022

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ- ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2022.ГОДИНУ БРОЈ 7/2022

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ- ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2022.ГОДИНУ БРОЈ 6/2022

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ -ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2022. Годину БРОЈ 5/2022

Измена и допуна Плана јавних набавки Општинске управе општине Брус за 2022. годину (Верзија плана 4)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ (ВЕРЗИЈА ПЛАНА 3)  – ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ (ВЕРЗИЈА ПЛАНА 2)  – ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ- ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2021.ГОДИНУ БРОЈ 4/2021

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ -ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. Годину БРОЈ 6/2020

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ -ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. Годину БРОЈ 5/2020

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ -ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. Годину БРОЈ 4/2020

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ -ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. Годину БРОЈ 3/2020

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ -ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. Годину БРОЈ 2/2020

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ –  ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. годину, по новом Закону

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ – ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ БРОЈ: 2/2020

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ – ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ БРОЈ: 1/2020

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ –  ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ –  ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ –  ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – ОПШТИНСКА УПРАВА БРУС ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ – ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2017. ГОДИНУ