Одлуке

Oдлука о ослобађању плађања локалних административних такси

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2024. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2025. и 2026. ГОДИНУ

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

Одлука о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за одоборнике Скупштине општине Брус

ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2023. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРУС ЗА 2022. ГОДИНУ

Oдлука о јавним расправама

Oдлука о изменама и допунама одлуке о Општинској управи општине Брус

Одлука о ослобађању плаћања локалних административних такси

Одлука о одређивању бирачких места на територији општине Брус за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписане за 03.04.2022.године. овде

Oдлука о Општинској управи општине Брус (,,Сл.лист Општине Брус” бр.16/2020). овде

Одлука о димничарским услугама на територији општине Брус („Сл. лист Општине Брус“, бр. 1/20). овде

Одлука o обезбеђивању јавног осветљења на територији општине Брус („Сл. лист Општине Брус“, бр. 1/20). овде

Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији општине Брус („Сл. лист Општине Брус“, бр. 1/20). овде

Одлука о измени и допуни одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Брус („Сл. лист Општине Брус“, бр. 1/20). овде

Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима, сахрањивање и погребне услуге на територији општине Брус („Сл. лист Општине Брус“, бр. 1/20). овде

Одлука о пијацама. овде

Одлука о управљању, сакупљању и депоновању отпада. овде

Одлука о месним заједницама на територији општине Брус. овде

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Брус овде

Одлука о измени одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта (28.02.2017.). овде

 Одлука о измени одлуке о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта (30.11.2016.). овде

Одлука о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта. овде

Одлука о измени одлуке о грађевинском земљишту. овде

Одлука о допуни одлуке о грађевинском земљишту. овде

Одлука о грађевинском земљишту. овде

Одлука о матичним подручјима на територији општине Брус. овде

Одлука о изменама и допунама одлуке о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. овде

Одлука о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. овде

Одлука о финансирању и суфинансирању пројеката-програма рада удружења. овде

Одлука о начину обављања комуналних делатности на територији општинр Брус. овде

Одлука о комуналном уређењу на територији општине Брус. овде

Одлука о измени и допуни одлуке о општинској управи општине Брус од 23.03.2018.године. овде

Одлука о измени и допуни одлуке о општинској управи општине Брус од 09.06.2017.године. овде

Одлука о општинској управи општине Брус. овде

Одлука о измени одлуке о финансијској подршци и другим олакшицама породици са децом на територији општине Брус. овде

Одлука о финансијској подршци и другим олакшицама породици са децом на територији општине Брус. овде

Одлука о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Брус. овде

Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Брус. овде

Oдлука о утврђивању минималног износа накнада за текуће и инвистиционо одржавање заједничких делова зграде и минималног износа накнаде за рад принудно поставњеног професионалног управника. овде

Одлука о локалним административним таксама. овде

Одлука Надзорног одбора ЈКП “Расина” Брус број 252/2018-02 од 25.01.20118.г о ценама паркинг места и услуга монтаже и демонтаже ланаца у ТЦ Брзеће, затим Сребрнац и Јарам на Копаонику. овде

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Брус. овде

Одлука о обустави поступка јавне набавке радова бр.1. овде

Одлука о избору програма којима се из Одлука о избору програма којима се из буџета Општине Брус додељују средства за финансирање и суфинансирање пројеката-програма рада удружења за 2017. годину. овде

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Брус за 2017. годину. овде

Одлука  о избору програма којима се из Одлука о избору програма којима се из буџета Општине Брус додељују средства за финансирање и суфинансирање пројеката-програма рада удружења за 2017. годину овде