ОГЛАСНА ТАБЛА

2023.ГОДИНА

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00025 oд 16.03.2023.године – Кричак (Обрад) Милица из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00024 oд 15.03.2023.године – Миленковић (Драган) Андријана из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00023 oд 13.03.2023.године – Новчић (Станисав) Ратомирка из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00062 oд 13.03.2023.године – Лазић (Лазар) Радивоје из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00061 oд 13.03.2023.године –  Јанић (Стеван) Данијела из Тршановца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00022 oд 10.03.2023.године – Миљковић (Ненад) Никола из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00021 oд 10.03.2023.године – Стефановић (Славољуб) Александар из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00060 oд 09.03.2023.године – Милојевић (Стојан) Андреја из Ковиоца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00059 oд 06.03.2023.године – Миликић (Милутин) Братислав из Мале Врбнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00058 oд 06.03.2023.године – Ђурковић (Милосав) Марко из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00057 oд 03.03.2023.године – Гмијовић (Радован) Драгица из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00020 oд 02.03.2023.године – Чајић (Саша) Предраг из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00056 oд 02.03.2023.године – Алексић (Алекса) Живко из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00019 oд 02.03.2023.године – Чајић (Радослав) Љиља из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00018 oд 01.03.2023.године – Бошковић (Светислав) Данијел из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00055 oд 01.03.2023.године – Станковић (Ратко) Драгојла из Будиловине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00017 oд 27.02.2023.године – Мијаиловић (Аврам) Марија из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00054 oд 27.02.2023.године – Васић (Стојан) Милун из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00053 oд 27.02.2023.године – Петровић (Марко) Светомир из Бозољина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00052 oд 24.02.2023.године – Вукајловић (Миљко) Ната из Богише

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00051 oд 22.02.2023.године – Типсаревић (Драгољуб) Милан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00050 oд 21.02.2023.године – Милосављевић (Радомир) Радмила из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00016 oд 20.02.2023.године – Стошовић (Ратомир) Горан из Игрош

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00049 oд 20.02.2023.године – Здравковић (Ратомир) Милован из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00048 oд 20.02.2023.године – Синђелић (Миладин) Милка из Доњег Левића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00047 oд 20.02.2023.године – Вуковић (Драгољуб) Ружица из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00046 oд 17.02.2023.године – Божановић (Живко) Радојка из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00014 oд 14.02.2023.године – Томић (Зоран) Зорица из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00015 oд 14.02.2023.године – Тамбурић (Миодраг) Предраг из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00044 oд 14.02.2023.године – Радивојевић (Милутин) Мирјана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00045 oд 14.02.2023.године – Божановић (Михајло) Александар из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00043 oд 14.02.2023.године – Лозанац (Реља) Милош из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00013 oд 10.02.2023.године – Лазаревић (Драган) Бојан из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00042 oд 10.02.2023.године – Миљковић (Радивоје) Милиша из Игроша

Решење Општинског већа општине Брус број 352-13/2022-III

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00038 oд 09.02.2023.године – Бићанин (Драги) Милисав из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00039 oд 09.02.2023.године – Савић (Христифор) Миљојка из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00040 oд 09.02.2023.године – Герасимовић (Драгослав) Радосава из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00041 oд 09.02.2023.године – Тамбурић (Новица) Љубисав из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00012 oд 08.02.2023.године – Јовановић (Панта) Даринка из Боранаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00037 oд 07.02.2023.године – Арсић (Радослав) Златимир из Мале Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00011 oд 06.02.2023.године – Станић (Горан) Јован из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00036 oд 06.02.2023.године – Михајловић (Алекса) Лепосава из Ковиоца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00035 oд 06.02.2023.године – Марковић (Владимир) Милица из Милентије

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00034 oд 02.02.2023.године – Максић (Радислав) Станко из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00033 oд 01.02.2023.године – Живковић (Добривоје) Зоран из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00032 oд 31.01.2023.године – Обрадовић (Живадин) Круна из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00031 oд 31..01.2023.године – Петровић (Вукојица) Александар из Будиловине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00030 oд 31.01.2023.године – Гавриловић (Душан) Вера из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00010 oд 30.01.2023.године – Ћурчић (Славољуб) Сандра из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00029 oд 30.01.2023.године – Васовић (Димитрије) Вера из Брус

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00028 oд 30.01.2023.године – Шовић (Милоје) Мирољуб из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00009 oд 27.01.2023.године – Јанићијевић (Зоран) Ивана из Градца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00008 oд 27.01.2023.године – Ђокић (Златко) Данка из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00007 oд 27.01.2023.године – Поповић (Михајло) Нада из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00027 oд 27.01.2023.године – Петровић (Радман) Милета из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00006 oд 26.01.2023.године – Кокић (Мирослав) Јована из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00024 oд 24.01.2023.године – Мијајловић (Александар) Милосија из Боранаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00023 oд 24.01.2023.године – Ђорђевић (Драгоје) Љубисав из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00022 oд 24.01.2023.године – Трошић (Мијодраг) Јованка из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00021 oд 23.01.2023.године – Тодоровић (Александар) Радомирка из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00005 oд 20.01.2023.године – Јовановић (Станоје) Јелена из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00020 oд 20.01.2023.године – Јотић (Светолик) Љубица из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00019 oд 20.01.2023.године – Урошевић (Обрен) Миладија из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00004 oд 20.01.2023.године – Јовковић (Миливоје) Јована из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00018 oд 19.01.2023.године – Бошковић (Зоран) Валентина из Ковиоца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00017 oд 18.01.2023.године – Максимовић (Радоје) Мијаило из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00016 oд 18.01.2023.године – Марић (Милан) Видосав из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00015 oд 17.01.2023.године – Обрадовић (Драгослав) Јасна из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00014 oд 17.01.2023.године – Вељић (Драгиша) Петар из Ковиоца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00013 oд 16.01.2023.године – Мијатовић (Добривоје) Ивана из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00012 oд 16.01.2023.године – Коларевић (Андреја) Драгослав из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00011 oд 16.01.2023.године – Вучковић (Милен) Павле из Доњег Левића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00010 oд 12.01.2023.године – Вукајловић (Живадин) Светлана из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00003 oд 12.01.2023.године – Миљковић (Горан) Душан из Дртеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00002 oд 12.01.2023.године – Бургић (Драгоје) Милован из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00009 oд 11.01.2023.године – Гарић (Радивоје) Радица из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00008 oд 11.01.2023.године – Пантић (Десимир) Радован из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00007 oд 10.01.2023.године – Ђокић (Десимир) Миљојко из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2023-00001 oд 09.01.2023.године – Михајловић (Василије) Дивна из Милентије

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00006 oд 09.01.2023.године – Пејић (Милош) Милица из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00005 oд 06.01.2023.године – Ђорђевић (Драгоје) Стојан из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00004 oд 06.01.2023.године – Луковић (Драгиша) Милева из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00003 oд 06.01.2023.године – Ковачевић (Славољуб) Милутин из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00002 oд 04.01.2023.године – Тамбурић (Милослав) Драгослав из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2023-00001 од 04.01.2023.године – Николић (Гвозден) Драгомир из Криве Реке

2022.ГОДИНА

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00298 oд 30.12.2022.године – Ђидић (Југослав) Славољуб из Милентије

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00297 oд 30.12.2022.године – Вучковић (Јеврем) Јелица из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00296 oд 29.12.2022.године – Јакшић (Милан) Марија из Будиловине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00295 oд 28.12.2022.године – Живанчевић (Милош) Живана из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00294 oд 28.12.2022.године – Милићевић (Живко) Зорица из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00293 oд 28.12.2022.године – Луковић (Аксентије) Спасоје из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00170 oд 28.12.2022.године – Михајловић (Стојадин) Милисав из Милентије

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00169 oд 27.12.2022.године – Шћепановић (Божидар) Надежда из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00168 oд 27.12.2022.године – Мијајловић (Горан) Невена из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00167 oд 27.12.2022.године – Мандарић (Ђуро) Мане из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00292 oд 26.12.2022.године – Јовановић (Бошко) Марко из Горњег Левића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00166 oд 26.12.2022.године – Стојановић (Новица) Маринела из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00291 oд 22.12.2022.године – Симић (Војислав) Љиљана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00290 oд 20.12.2022.године – Милић (Станоје) Љубисав из Жарева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00289 oд 20.12.2022.године – Јаћовић (Милосав) Станика из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00288 oд 20.12.2022.године – Павловић (Властимир) Миленка из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00165 oд 16.12.2022.године –  Топаловић (Саша) Ватрослав из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00164 oд 16.12.2022.године – Топаловић (Голуб) Саша из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00287 oд 15.12.2022.године – Грчић (Живан) Радован из Жарева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00286 oд 15.12.2022.године – Обрадовић (Петар) Милош из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00285 oд 13.12.2022.године – Саграџија (Сава) Драган из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00283 oд 12.12.2022.године – Топаловић (Гвозден) Михајло из Стојинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00284 oд 12.12.2022.године – Виријевић (Никола) Драгица из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00282 oд 08.12.2022.године – Пурић (Миодраг) Предраг из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00163 oд 08.12.2022.године – Антић (Добросав) Христивоје из Шошића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00281 oд 07.12.2022.године – Ерић (Вељко) Радоје из Равни

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00162 oд 06.12.2022.године – Цветковић (Драги) Светлана из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00161 oд 06.12.2022.године – Ковачевић (Милорад) Милица из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00160 oд 06.12.2022.године – Макрагић (Радован) Ивана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00280 oд 06.12.2022.године – Гавриловић (Бранислав) Загорка из Ливађа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:012-208-00-13/2022-00159 oд 05.12.2022.године – Чикарић (Горан) Снежана из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00158 oд 05.12.2022.године – Дељанин (Радиша) Јасмина из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00157 oд 02.12.2022.године – Ђокић (Вукоје) Милисав из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00156 oд 01.12.2022.године – Чолаковић (Љубиша) Маријана из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00155 oд 30.11.2022.године – Милованчевић (Горан) Милица из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00279 oд 29.11.2022.године – Радмановић (Христивоје) Милисав из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00278 oд 29.11.2022.године –  Вукајловић (Драгољуб) Миљко из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00154 oд 28.11.2022.године – Николић (Будимир) Нада из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00277 oд 22.11.2022.године – Јовановић (Богољуб) Драгица из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00276 oд 22.11.2022.године – Алексић (Световид) Душанка из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00275 oд 22.11.2022.године – Милисављевић (Миодраг) Љубиша из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00274 oд 22.11.2022.године – Михајловић (Богдан) Љиљана из Милентије

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00152 oд 18.11.2022.године – Радивојевић (Вукосав) Јасмина из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00151 oд 17.11.2022.године – Јовановић (Милован) Персида из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00150 oд 17.11.2022.године – Јовановић (Тихомир) Драгован из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00273 oд 17.11.2022.године – Живанчевић (Богосав) Милија из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00272 oд 16.11.2022.године – Благојевић (Милован) Ружица из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00149 oд 16.11.2022.године – Грујић (Бранко) Снежана из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00271 oд 16.11.2022.године – Лазаревић (Радосав) Десанка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00270 oд 14.11.2022.године – Гашић (Миленко) Радица из Радуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00269 oд 14.11.2022.године – Симоновић (Миодраг) Драгомир из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00268 oд 09.11.2022.године – Вукојичић (Радослав) Радован из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00267 oд 09.11.2022.године – Поповић (Милен) Марија из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00148 oд 08.11.2022.године  – Стевић (Млађан) Јелена из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00266 oд 08.11.2022.године – Радисављевић (Обрен) Андреја из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00265 oд 08.11.2022.године – Грчак (Драгутин) Божица из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00264 oд 08.11.2022.године – Савић (Богомир) Миљојко из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00147 oд 08.11.2022.године – Стевовић (Зоран) Александра из Мале Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00146 oд 07.11.2022.године – Челић (Богдан) Урош из Равништа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00145 oд 03.11.2022.године – Богићевић (Хрстивоје) Славица из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00263 oд 02.11.2022.године – Марјановић (Милутин) Слободан из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00144 oд 02.11.2022.године – Судимац (Бобан) Лука из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00143 oд 01.11.2022.године – Максимовић (Станко) Јована из Брус

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00142 oд 01.11.2022.године – Новаковић (Душко) Ивана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00262 oд 28.10.2022.године – Стевовић (Гвозден) Душанка из Жилинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00261 oд 27.10.2022.године – Павличевић (Живојин) Марица из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00260 oд 27.10.2022.године – Грчић (Радула) Вера из Жарева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00259 oд 27.10.2022.године – Савић (Александар) Драгослава из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00258 oд 27.10.2022.година – Бићанин (Живојин) Смиља из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00251 oд 14.10.2022.године – Стајић (Стојадин) Винка из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00250 oд 13.10.2022.године – Рилак (Драгољуб) Радмила из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00249 oд 12.10.2022.године  – Ђокић (Бошко) Зоран из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00140 oд 12.10.2022.године – Шовић (Живадин) Весна из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00248 oд 12.10.2022.године – Анђелић (Владен) Стајка из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00247 oд 12.10.2022.године – Арсић (Радомир) Радиша из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00246 oд 12.10.2022.године – Палуровић (Станисав) Станко из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00139 oд 12.10.2022.године – Максимовић (Милен) Љубисав из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00245 oд 11.10.2022.године – Милановић (Вучета) Милијана из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00244 oд 11.10.2022.године – Koвачевић (Урош) Живка из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00243 oд 11.10.2022.године – Раичевић (Бранислав) Ната из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00242 oд 10.10.2022.године – Дељанин (Драгутин) Стојка из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00241 oд 10.10.2022.године – Лукић (Драгиша) Љубиша из Брђана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00138 oд 10.10.2022.године – Божановић (Милан) Ивана из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00137 oд 07.10.2022.године – Тодосијевић (Драган) Сузана из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00136 oд 07.10.2022.године – Јовановић (Стеван) Љубомир из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00240 oд 06.10.2022.године – Виријевић (Радивоје) Радош из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00135 oд 05.10.2022.године – Здравковић (Радич) Марина из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00239 oд 04.10.2022.године – Анђелић (Милош) Милован из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00134 oд 03.10.2022.године – Благојевић (Јован) Милош из Ђерекара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00133 oд 30.09.2022.године- Павловић (Ранђел) Срећко из Блажева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00132 oд 30.09.2022.године – Мрђеновић (Стојан) Славица из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00238 oд 27.09.2022.године – Миловановић (Радоје) Милисав из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00237 oд 27.09.2022.године – Миљаковић (Милан) Станисава из Будиловина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00131 oд 26.09.2022.године – Ђурковић (Зоран) Миљана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00130 oд 26.09.2022.године – Козић (Драгољуб) Виолета из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00236 oд 26.09.2022.године – Тодоровић (Хранислав) Драгана из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00235 oд 26.09.2022.године – Рилак (Душан) Мита из Мале Врбнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00234 oд 23.09.2022.године – Бићанин (Миливоје) Световид из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00129 oд 22.09.2022.године – Благојевић (Никола) Радица из Чокотара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00233 oд 22.09.2022.године – Ђорђевић (Станимир) Милић из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00232 oд 22.09.2022.године – Симоновић (Бранислав) Милка из Дренове

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00231 oд 22.09.2022.године – Ђорђевић (Милан) Милка из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00128 oд 21.09.2022.године – Николић-Матић (Томислав) Лидија из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00230 oд 21.09.2022.године – Вучковић (Новица) Катица из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00228 oд 19.09.2022.године – Поповић (Адам) Миодраг из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00227 oд 19.09.2022.године – Богићевић (Радослав) Слободан из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00226 oд 19.09.2022.године – Јовановић (Милутин) Верица из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00225 oд 19.09.2022.године – Петровић (Живојин) Видојка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00229 oд 19.09.2022.године – Видојевић (Прока) Вукоје из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу лишавања пословне способности:042-208-00-14/2022-00003 од 16.09.2022.године – Стругар (Петар) Саша из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00224 oд 16.09.2022.године – Пурић (Војислав) Радица из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00223 oд 16.09.2022.године – Павличевић (Милутин) Јованка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00222 oд 16.09.2022.године – Јелић (Јеленко) Милан из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00127 oд 15.09.2022.године – Козић (Витомир) Немања из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00126 oд 14.09.2022.године – Терзић (Драган) Валентина из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00125 oд 14.09.2022.године – Козић (Јован) Милица из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00124 oд 12.09.2022.године – Раичевић (Владица) Сања из Брђана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00221 oд 09.09.2022.године- Крцић (Милен) Јовица из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00220 oд 09.09.2022.године – Стошовић (Добросав) Марица из Брђана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00219 oд 09.09.2022.године – Спасић (Милодраг) Зоран из Витоша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00123 oд 09.09.2022.године – Миловановић (Зоран) Силвана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00122 oд 08.09.2022.године – Грујић (Раденко) Милан из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00121 oд 07.09.2022.године – Деспотовић (Слађан) Јулијана из Блажева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00120 oд 06.09.2022.године – Радисављевић (Живорад) Смиља из Градца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00119 oд 05.09.2022.године – Вукојевић (Зоран) Ивана из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00118 oд 05.09.2022.године – Мијаиловић (Радимир) Драган из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00218 oд 30.08.2022.године – Савић (Милан) Драгоје из Равништа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00217 oд 29.08.2022.године – Стругар (Миодраг) Марија из Жарева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00117 oд 26.08.2022.године – Милановић (Милутин) Стефан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00217 oд 29.08.2022.године – Стругар (Миодраг) Марија из Жарева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00117 oд 26.08.2022.године – Милановић (Милутин) Стефан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00216 oд 24.08.2022.године – Чукурановић (Милен) Олга из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00116 oд 22.08.2022.године – Јаковљевић (Зоран) Марија из Равништа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00215 oд 22.08.2022.године – Стајић (Милисав) Петројка из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00214 oд 19.08.2022.године – Лазић (Мирослав) Вукосав из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00115 oд 18.08.2022.године – Јакшић (Љубиша) Јована из Будиловине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00114 oд 18.08.2022.године – Миловановић (Бранислав) Бојана из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00213 oд 17.08.2022.године – Павловић (Ђорђе) Миладин из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00212 oд 17.08.2022.године- Вучковић (Властимир) Ђорђе из Шошића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00113 oд 17.08.2022.године – Милосављевић (Славомир) Кристина из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00112 oд 17.08.2022.године – Милосављевић (Богољуб) Ивана из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00211 oд 17.08.2022.године – Бићанин (Милош) Божика из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00210 oд 17.08.2022.године – Дачковић (Милован) Југослав из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00111 oд 16.08.2022.године – Милосављевић (Славомир) Мартина из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00206 oд 15.08.2022.године – Типсаревић (Светислав) Надежда из Мале Врбнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00207 oд 15.08.2022.године – Шуловић (Богољуб) Никола из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00208 oд 15.08.2022.године – Милутиновић (Бошко) Миладија из Стануловића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00209 oд 15.08.2022.године – Лазаревић (Мијајло) Драган из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00108 oд 15.08.2022.године – Ракић (Срећко) Никола из Кочина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00109 oд 15.08.2022.године – Тамбурић (Владимир) Тамара из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00110 oд 15.08.2022.године – Миленковић (Светислав) Јован из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00205 oд 12.08.2022.године – Пуношевац (Будимир) Верица из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00107 oд 11.08.2022.године – Ђурђевић (Миљурко) Ивана из Ковизле

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00202 oд 10.08.2022.године – Ђорђевић (Милоје) Милан из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00106 oд 10.08.2022.године – Марјановић (Марјан) Маријана из Домишевине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00105 oд 10.08.2022.године – Костић (Славко) Драгиша из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00104 oд 10.08.2022.године – Жугић Костић (Бранислав) Александра из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00103 oд 10.08.2022.године – Ерић (Слободан) Златко из Равни

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00102 oд 09.08.2022.године – Борисов (Славчо) Стојан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00201 oд 08.08.2022.године – Спасић (Драгослав) Милица из Мале Врбнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00200 oд 08.08.2022.године – Недељковић (Ивко) Слободанка из Дртеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00199 oд 05.08.2022.године – Савић (Петар) Јованка из Града

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00198 oд 05.08.2022.године – Костић (Миодраг) Кадивка из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00101 oд 08.08.2022.године – Ђорђевић (Драган) Милош из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу лишавања пословне способности бр:042-208-00-14/2022-00002 од 04.08.2022.године- Бошковић (Божин) Радољуб из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00197 oд 03.08.2022.године – Станић (Раденко) Добрила из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00196 oд 03.08.2022.године – Вуковић (Стојан) Миљојка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00195 oд 02.08.2022.године – Станисављевић (Секула) Слободанка из Блажева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00194 oд 02.08.2022.године – Новчић (Цветко) Милан из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00193 oд 02.08.2022.године – Синђелић (Иван) Радош из В.Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу лишавања пословне способности бр:042-208-00-14/2022-00001 од 02.08.2022.године – Стевовић (Владисав) Миланка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00100 oд 01.08.2022.године – Стефановић (Милосав) Давид из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00099 oд 01.08.2022.године – Каламаковић (Драган) Марија из Будиловине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00098 oд 01.08.2022.године – Миловановић (Горан) Анђела из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00192 oд 26.07.2022.године – Јованивић (Милош) Живојин из Жилинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00097 oд 25.07.2022.године – Трифуновић (Драгутин) Марија из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00191 oд 21.07.2022.године – Дељанин (Миодраг) Љубиша из Брус

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу отпуста из држављанства Републике Србије бр: 042-208-00-11/2022-00001 од 21.07.2022.године – Урошевић (Љубиша) Александра

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00096 oд 20.07.2022.године – Поповић (Бошко) Гордана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00095 oд 19.07.2022.године – Ерић (Милун) Далибор из Равни

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00094 oд 19.07.2022.године – Поповић (Бранислав) Алексеј из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00093 oд 18.07.2022.године – Врачаревић (Мирчета) Милена из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00087 oд 17.06.2022.године – Живановић (Милан) Владимир из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00088 oд 17.06.2022.године – Живановић (Срђан) Анђела из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00168 oд 17.06.2022.године – Радојковић (Мијат) Стана из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00167 oд 17.06.2022.године – Лазић (Светомир) Драган из Ковиоца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00166 oд 17.06.2022.године – Кричак (Мирослав) Зорица из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00086 од 16.06.2022.године- Ковачевић (Драгослав) Дејан из Блажева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00165 oд 15.06.2022.године – Радисављевић (Јован) Рада из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00164 oд 13.06.2022.године – Антић (Живадин) Божидарка из Ковизле

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00085 oд 09.06.2022.године – Милосављевић (Раде) Ивана из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00162 oд 09.06.2022.године – Обрадовић (Борисав) Милан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00163 од 09.06.2022.године – Лазић (Борисав) Драгиша из Ковиоца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00159 oд 07.06.2022.године – Алексић (Тиодор) Георгина из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00160 oд 07.06.2022.године – Чукурановић (Обрад) Слава из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00161 oд 07.06.2022.године – Планиничић (Станоје) Синиша из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00158 oд 06.06.2022.године – Цинцаревић (Гмитар) Славијанка из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00157 oд 06.06.2022.године – Миљковић (Радош) Златија из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00084 oд 06.06.2022.године –  Дељанин (Раде) Иван из Дртеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00156 oд 31.05.2022.године – Добродолац (Миљко) Небојша из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00155 oд 30.05.2022.године – Недељковић (Тихомир) Витомир из Судимља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00154 oд 27.05.2022.године – Јелић (Драгиша) Симка из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00153 oд 26.05.2022.године – Митровић (Стеван) Радован из Горњег Левића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00083 oд 26.05.2022.године – Стојановић (Небојша) Јелена из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00082 oд 26.05.2022.године – Џодић (Дејан) Милош из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00081 oд 26.05.2022.године – Поповић (Миљко) Стеван из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00152 oд 25.05.2022.године – Чолић (Светомир) Марина из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00080 oд 25.05.2022.године – Арсић (Драган) Јована из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00079 oд 25.05.2022.године – Бошковић (Саша) Катарина из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00078 oд 25.05.2022.године – Николић Бауер (Радослав) Радмила из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00077 oд 25.05.2022.године – Бауер (Весна) Мартин из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00076 oд 25.05.2022.године- Пурић (Томислав) Бранкица из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00075 oд 23.05.2022.године – Синђелић (Владимир) Јована из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00151 oд 20.05.2022.године – Перић (Јован) Радољуб из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00150 oд 20.05.2022.године – Крстић (Бранислав) Нада из Кнежева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00074 oд 20.05.2022.године – Миљковић (Милосав) Биљана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00073 oд 19.05.2022.године – Митић (Слободан) Јовица из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00072 oд 19.05.2022.године – Јеличић (Стојан) Андријана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00071 oд 19.05.2022.године – Антић (Бранислав) Слободанка из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00149 oд 18.05.2022.године – Здравковић (Бошко) Станоје из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00070 oд 18.05.2022.године – Стојановић (Јован) Звездан из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00148 oд 17.05.2022.године – Гмијовић (Милорад) Гордана из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00069 oд 16.05.2022.године – Јанић (Миладин) Синиша из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00147 oд 16.05.2022.године – Бисерчић (Бранко) Светислав из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00068 oд 13.05.2022.године – Анђелић (Милета) Јелена из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00067 oд 12.05.2022.године – Живановић (Добрица) Катарина из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00146 од 12.05.2022.године – Павловић (Јеремија) Миљко из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00145 oд 11.05.2022.године – Ралић (Будимир) Ранка из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00144 oд 11.05.2022.године – Јовановић (Богоје) Јованка из Стануловића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00143 oд 11.05.2022.године – Арсић (Милен) Милија из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00142 oд 11.05.2022.године – Раденковић (Душан) Јелица из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00141 oд 11.05.2022.године – Стојановић (Станоје) Ратко из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00140 oд 11.05.2022.године – Благојевић (Драгиша) Стеван из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00139 oд 11.05.2022.године – Здравић (Божидар) Љиљана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00066 oд 11.05.2022.године – Добрдолац (Србослав) Јелена из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00065 oд 10.05.2022.године – Дељанин (Радиша) Сања из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00064 oд 10.05.2022.године – Милојевић (Вукосав) Стојанка из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00063 oд 10.05.2022.године – Милојевић (Александар) Милош из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00062 oд 10.05.2022.године – Збиљић (Бора) Гордана из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00061 oд 09.05.2022.године – Милосављевић (Радивоје) Славомир из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00138 oд 09.05.2022.године – Сауловић (Матеја) Владимир из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00137 oд 08.05.2022.године – Ракић (Радисав) Радосав из Равни

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00136 oд 06.05.2022.године – Павловић (Светислав) Олга из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00135 oд 06.05.2022.године – Јоксић (Драгољуб) Божидарка из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00060 oд 05.05.2022.године – Максимовић (Мирољуб) Емилија из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00134 oд 05.05.2022.године – Милисављевић (Душан) Драгослав из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00133 oд 05.05.2022.године – Недељковић (Милосав) Љубисав из Дртеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00132 oд 05.05.2022.године – Станковић (Марко) Биљана из Мале Врбнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00131 oд 29.04.2022.године – Живановић (Тихомир) Јелица из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00059 од 29.04.2022.године – Костић (Миодраг) Марко из Дртеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00130 oд 28.04.2022.године – Јездић (Радивоје) Милка из Горњег Левића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00129 oд 28.04.2022.године – Цветковић (Предрага) Јелена из Кнежева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00128 oд 28.04.2022.године – Милићевић (Богдан) Андреја из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00127 oд 28.04.2022.године – Станић (Вукоман) Радица из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00058 oд 28.04.2022.године – Живановић (Драгић) Тања из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00057 oд 27.04.2022 године – Диаб (Раде) Невена из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00126 oд 27.04.2022.године – Јовановић (Милен) Роса из Брђана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00125 oд 27.04.2022.године – Радивојевић (Ненад) Радојко из Бозиљина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00056 oд 26.04.2022.године – Јовић (Иван) Душан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00124 oд 26.04.2022.године – Јовановић (Стеван) Драган из Чокотара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00123 oд 26.04.2022.године – Чоловеић (Милослав) Стеван из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00122 oд 21.04.2022.године – Савић (Радослав) Љубиша из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00054 oд 18.04.2022.године – Грајић (Цвијо) Јока из Кнежева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00053 oд 15.04.2022.године – Михајловић (Марјан) Мирјана из Милентије

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00052 oд 15.04.2022.године – Ђедовић (Костантин) Стана из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00120 oд 14.04.2022.године – Лунгу (Николај) Мирћа из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00051 oд 14.04.2022.године – Јаћевић (Будимир) Милена из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00119 oд 14.04.2022.године – Никитић (Никита) Иван из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00050 oд 13.04.2022.године – Гашић (Мирољуб) Михаило из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00118 oд 13.04.2022.године – Радонић (Богољуб) Миломир из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00117 oд 13.04.2022.године – Радојевић (Арсеније) Радунка из Ковиоца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00116 oд 13.04.2022.године – Савић (Владимир) Јулијана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00049 oд 12.04.2022.године – Милинчић (Владица) Урош из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00115 oд 11.04.2022.године – Тодоровић (Бранко) Јулка из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00114 oд 11.04.2022.године – Миленковић (Драгољуб) Живана из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00048 oд 11.04.2022.године – Савић (Зоран) Наташа из Радманова

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00047 oд 11.04.2022.године – Тодоровић (Живан) Драгица из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00113 oд 11.04.2022.године – Вукојевић (Боговид) Милијана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00046 oд 08.04.2022.године – Ђокић (Раица) Сања из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00112 oд 08.04.2022.године – Пљакић (Војимир) Милета из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00109 oд 07.04.2022.године – Ракић (Предраг) Ђорђе из Горњег Левића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00110 oд 07.04.2022.године – Савић (Вучета) Добросав из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00111 oд 07.04.2022.године – Симић (Светомир) Крсман из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00045 oд 07.04.2022.године – Танасковић (Бранислав) Катарина из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00108 oд 07.04.2022.године – Гавриловић (Гвозден) Милијана из Паљевштице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00044 oд 06.04.2022.године – Стевовић (Зоран) Стефан из Мале Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00043 oд 06.04.2022.године – Михајловић (Ивица) Анђела из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00107 oд 05.04.2022.године – Лукић (Божидар) Раде из Брђана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00106 oд 05.04.2022.године – Петровић (Милослав) Милутин из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00105 oд 05.04.2022.године – Планиничић (Обрад) Милунка из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00104 oд 05.04.2022.године – Срејић (Недељко) Милунка из Града

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00103 oд 05.04.2022.године – Павловић (Милослав) Драгослав из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00102 oд 05.04.2022.године – Станковић (Мирко) Славка из Будиловине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00101 oд 05.04.2022.године – Недељковић ( Слободан) Владен из Дртеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00100 oд 05.04.2022.године – Ђокић (Иван) Митар из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00099 oд 05.04.2022.године – Арсић (Драгослав) Момир из Игроша

Oбавештење о издатој дозволи ЈКП,,Расина” Брус број 1/2022 за сакупљање и транспорт неопасног и инертног отпада, на територији општине Брус

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00040 oд 16.03.2022.године – Гочманац (Ненад) Светлана из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00039 oд 16.03.2022.године – Гочманац (Славољуб) Предраг из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00097 oд 16.03.2022.године – Лапчевић (Драгољуб) Миланка из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00096 oд 16.03.2022.године – Костић (Александар) Стана из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00038 oд 16.03.2022.године – Радмановић (Горан) Ана из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00095 од 16.03.2022.године – Капларевић (Миодраг) Добринка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00094 oд 16.03.2022.године – Ћирић (Никола) Јован из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00093 oд 15.03.2022.године – Миленковић (Милен) Драгуна из Белог Поља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00089 oд 11.03.2022.године – Ћорћевић (Радоје) Миланка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00036 oд 10.03.2022.године – Ћокић (Небојша) Никола из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00035 oд 10.03.2022.године – Обрадовић (Миломир) Никола из Будиловине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00087 oд 09.03.2022.године – Петровић (Радич) Миломир из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00088 oд 10.03.2022.године – Павловић (Александар) Божурка из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00033 oд 07.03.2022.године – Дељанин (Драган) Сања из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00085 oд 07.03.2022.године – Тодоровић (Јован) Драгослава из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00034 oд 08.03.2022.године – Филиповић (Радоје) Братислав из Ливађа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00086 oд 09.03.2022.године – Миловановић (Драгољуб) Миладија из Жилинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00079 oд 04.03.2022.године – Вукајловић (Лазар) Јовица из Равни

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00078 oд 04.03.2022.године – Грујић (Владимир) Лепосава из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00077 oд 02.03.2022.године – Радмановац (Аврам) Маријола из Жарева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/222-00030 oд 28.02.2022.године – Џодић (Гордан) Невена из Мале Врбнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00073 oд 28.02.2022.године – Ристић (Милош) Вера из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00074 од 28.02.2022.године – Лапчевић (Милутин) Драгана из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00029 oд 26.02.2022.године – Голубовић (Драган) Александар из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00072 oд 25.02.2022.године – Филиповић (Богомир) Слободанка из Ливађа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00071 oд 25.02.2022.године – Радосављевић (Никола) Миладинка из Домишевине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00028 oд 24.02.2022.године – Павличевић (Драган) Маријана из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00027 oд 24.02.2022.године – Ботуњац (Милен) Јелена из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00070 oд 24.02.2022.године – Миљаковић (Богдан) Добринка из Будиловине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00069 oд 22.02.2022.године – Радонић (Богомир) Раде из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00068 oд 22.02.2022.годне – Симић (Милован) Јован из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00067 oд 22.02.2022.године – Арсић (Милутин) Радисава из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00066 oд 22.02.2022.године – Савић (Јован) Владимир из Белог Поља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00065 oд 22.02.2022.године – Коситћ (Коста) Зоран из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу oдјаве места боравишта интерно расељеног лица бр:042-208-00-16/2022-00006 oд 21.02.2022.године – Симоновић (Драгомир) Видина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу oдјаве места боравишта интерно расељеног лица бр:042-208-00-16/2022-00005 oд 21.02.2022.године – Тимотијевић (Радош) Маријана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу oдјаве места боравишта интерно расељеног лица бр:042-208-00-16/2022-00004 oд 21.02.2022.године – Живковић (Петар) Славица

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу oдјаве места боравишта интерно расељеног лица бр:042-208-00-16/2022-00003 oд 21.02.2022.године – Ћокић (Станими) Миодраг

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу oдјаве места боравишта интерно расељеног лица бр:042-208-00-16/2022-00002 oд 21.02.2022.године – Мехмеди (Мурат) Иљвана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу oдјаве места боравишта интерно расељеног лица бр: 042-208-00-16/22022-00001 од 21.02.2022.године – Мехмеди (Фадиљ) Абдулрезак

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00064 oд 21.02.2022.године – Вучковић (Милан) Жарко из Мале Врбнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00063 oд 18.02.2022.године- Радивојевић (Хранислав) Слободан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00062 oд 18.02.2022.године – Московљевић (Радош) Томислав из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00061 oд 18.02.2022.године – Кричак (Драгојло) Милован из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00060 oд 18.02.2022.године – Павловић (Благоје) Верица из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00026 oд 18.02.2022.године – Миловановић (Мирчета) Верица из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00025 oд 17.02.2022.године – Павловић (Зоран) Јована из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00024 oд 17.02.2022.године – Лапчевић (Милан) Невена из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00023 oд 15.02.2022.године – Ранковић (Саша) Дијана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00022 oд 15.02.2022.године – Ваљаревић (Милета) Гордан из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00059 oд 14.02.2022.године – Станић (Милан) Смиља из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00017 oд 09.02.2022.године – Јакшић (Љубинко) Миљана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00016 oд 08.02.2022.године – Бићанин (Драган) Немања из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00049 oд 08.02.2022.године – Алексић (Драгослав) Верица из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00015 oд 08.02.2022.године – Михајловић (Србијанка) Милосав из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00048 oд 08.02.2022.године – Недељковић (Сидор) Милка из Равништа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00014 oд 08.02.2022.године – Петровић (Србољуб) Милица из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00047 oд 08.02.2022.године –  Новчић (Божидар) Коса из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-0006 oд 08.02.2022. године – Пршић (Милован) Славомир из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00045 oд 07.02.2022.године – Поповић (Петар) Милана из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00013 oд 07.02.2022.године – Перић (Радосав) Радман из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00012 oд 07.02.2022.године – Перић (Миљко) Силвана из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00044 oд 07.02.2022.године – Миљаковић (Јоксим) Никола из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00043 oд 07.02.2022.године – Козић (Адам) Властимир из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00042 oд 07.02.2022.године – Стефановић (Предраг) Милан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00011 oд 04.02.2022.године – Ковачевић (Милутин) Дејан из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00010 oд 04.02.2022.године – Ковачевић (Милутин) Дијана из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00009 oд 04.02.2022.године – Вукојичић (Радољуб) Братислав из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00041 oд 04.02.2022.године – Вуковић (Милорад) Станоје из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00040 oд 03.02.2022.године – Татић (Милорад) Драган из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00039 oд 03.02.2022.године – Арсић (Милан) Драган из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00038 oд 03.02.2022.године – Џелајлија (Јосиф) Невенка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00037 oд 03.02.2022.године – Ракићевић (Тиосав) Зорица из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00034 oд 02.02.2022.године – Чоловејић (Вучета) Милена из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00035 oд 02.02.2022.године – Милисављевић (Михајло) Марија из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00036 oд 02.02.2022.године – Вучић (Драгутин) Добринка из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00008 oд 01.02.2022.године – Бићанин (Миливоје) Милутин из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00033 oд 31.01.2022. године – Тодоровић (Владен) Биљана из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00007 oд 01.02.2022 године – Јовановић (Петар) Бојан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00006 oд 31.01.2022.године – Поповћ (Михајло) Весна из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00029 oд 26.01.2022.године – Петровић (Драгослав) Лазар из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00028 oд 26.01.2022.године – Радмановац (Александар) Вукомир из Жарева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00027 oд 25.01.2022.године – Стевовић (Десимир) Недљка из Мале Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00026 oд 25.01.2022.године – Костић (Миљојко) Светислав из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00025 oд 25.01.2022.године – Несторовић (Велимир) Иванка из Блажева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00024 oд 25.01.2022.године – Милинчић (Велимир) Живко из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00023 oд 24.01.2022.године – Вуковић (Стојан) Милоје из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00005 oд 21.01.2022.године – Качаревић (Златко) Милан из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00022 oд 24.01.2022.године – Виријевић (Драгослав) Милијана из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00004 oд 18.01.2022.године – Милуновић-Петровић (Радољуб) Александра из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00001 oд 17.01.2022.године – Стошовић (Борисав) Златибор из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00002 oд 17.01.2022.године – Тодосијевић (Мита) Владица из Бозољина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00001 oд 17.01.2022.године – Матић (Милун) Анка из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00002 oд 17.01.2022.године – Поповић (Будимир) Раденко из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00003 oд 17.01.2022.године – Ђошић (Радич) Будимир из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00004 oд 17.01.2022.године – Стојић (Милош) Драгиња из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00005 oд 17.01.2022.године – Михајловић (Милутин) Десанка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00006 oд 17.01.2022.године – Вилимоновић (Реља) Урош из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00007 oд 17.01.2022.године – Милетић (Велимир) Миодраг из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00008 oд 17.01.2022.године – Кричак (Никодије) Вучица из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00009 oд 17.01.2022.године – Миленковић (Ратомир) Зорица из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00010 oд 17.01.2022.године – Арсић (Вукојица) Олга из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00011 oд 17.01.2022.године – Дељанин (Властимир) Радосав из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00012 oд 17.01.2022.године – Дубовац (Марко) Јован из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00013 oд 17.01.2022.године – Дељанин (Владимир) Радован из Горњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00014 oд 17.01.2022.године – Марковић (Богомир) Милоје из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00015 oд 17.01.2022.године  – Вигњевић (Миле) Босиљка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00016 oд 17.01.2022.године – Рилак (Адам) Југослав из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00017 oд 17.01.2022.године – Лазић (Гвозден) Лазар из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00018 oд 17.01.2022.године – Савић (Добросав) Зоран из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00019 oд 17.01.2022.године – Качаревић (Станимир) Милен из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00020 oд 17.01.2022.године – Живанчевић (Душан) Радомир из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2022-00021 oд 17.01.2022.године – Татић (Радман) Душица из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2022-00003 од 17.01.2022.година – Дељанин Мацура (Урош) Марија из Мале Грабовнице

2021.ГОДИНА

Закључак о стављању ван снаге Општинског већа општине Брус, можете преузети овде.

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00329 oд 30.12.2021.године – Радмановац (Марко) Никола из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00328 oд 29.12.2021.године – Раичевић (Драгослав) Србољуб из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00327 oд 28.12.2021.године – Јовановић (Боривоје) Радомир из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00326 oд 28.12.2021.године – Ковачевић (Славко) Слободан из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00172 oд 28.12.2021.године – Видојевић (Горан) Јелена из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00325 oд 27.12.2021.године – Грчак (Десимир) Милосава из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00171 oд 27.12.2021.године – Деспотовић (Горан) Селена из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00324 oд 27.12.2021.године – Јовановић (Растислав) Косовка из Жилинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00323 oд 27.12.2021.године – Цветковић (Радојко) Вера из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00322 oд 27.12.2021.године – Јовановић (Радич) Марко из Жилинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00170 oд 26.12.2021.године – Плазинић (Зоран) Вероница из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00321 oд 25.12.2021.године – Грчак (Томислав) Силвана из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00320 oд 24.12.2021.године – Миленковић (Давид) Драгомир из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00169 од 23.12.2021.године – Маринковић (Милутин) Кристина из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00319 oд 22.12.2021.године – Антић (Радоје) Славиша из Равни

Oдсек за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске пословне и заштиту животне средине (Грађевински инпектор) – Решење о извршењу решења број 354-49/2020-IV-07

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00318 oд 21.12.2021.године – Рилак (Миодраг) Ранка из Града

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00317 oд 21.12.2021.године – Миљковић (Реља) Лепосава из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00316 oд 21.12.2021.године – Петровић (Милутин) Божидар из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00315 од 21.12.2021.године – Чолић (Ратомир) Ранђо из Игрош

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00314 oд 21.12.2021.године – Лапчевић (Милутин) Томислав из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00168 oд 20.12.2021.године – Обрадовић (Јован) Смиљана из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00313 oд 17.12.2021.године – Радмановац (Добривоје) Љубисав из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00167 oд 17.12.2021.године – Миљојковић (Милан) Гордана из Горњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00312 oд 16.12.2021.године – Стојановић (Радич) Зорица из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00311 oд 15.12.2021.године – Миловановић (Ратомир) Василија из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00310 oд 15.12.2021.године – Кнежевић (Марко) Добрица из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00309 oд 15.12.2021.године – Павличевић (Сава) Драган из Радманова

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00308 oд 15.12.2021.године – Дубовац (Велибор) Драган из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00307 од 15.12.2021.године – Ђорђевић (Богосав) Драгица из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00306 oд 15.12.2021.године – Симић (Момир) Миљојка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00305 oд 14.12.2021.године – Благојевић (Витомир) Урош из Бозољина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00304 oд 13.12.2021.године – Михајловић (Адам) Милија из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00303 oд 13.12.2021.године – Алексић (Властимир) Миленија из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00166 oд 13.12.2021.године – Трајковић (Александар) Јована из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00165 oд 13.12.2021.године – Чоловејић (Вујадин) Срђан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00164 oд 10.12.2021.године – Качаревић (Славољуб) Сања из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00302 oд 10.12.2021.године – Здравковић (Милен) Вера из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00163 oд 10.12.2021.године – Ћокић (Мића) Дејан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00301 oд 09.12.2021.године – Марјановић (Световид) Зора из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00300 oд 08.12.2021.године – Стевовић (Мирољуб) Веселин из Мале Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00299 oд 08.12.2021.године – Лукић (Боговид) Томислав из Брђана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00162 oд 07.12.2021.године – Кнежевић (Драган) Милош из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00161 oд 07.12.2021.године – Кнежевић (Милан) Светлана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00298 oд 06.12.2021.године – Обрадовић (Спасоје) Петар из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00297 од 06.12.2021.године – Врекић (Вељко) Ленка из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00160 oд 06.12.2021.године – Стевановић (Драган) Бојана из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00296 oд 06.12.2021.године – Ерић (Живко) Радован из Равни

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00295 oд 06.12.2021.године – Милетић (Синадин) Ленка из Бозољина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00159 oд 04.12.2021.године – Ђокић Видојковић (Радош) Марина из Брус

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00294 oд 03.12.2021.године – Симић (Милен) Добринка из Бруса

Решење – Исправља се грешка у решењу Општинске управе општине Брус, Одсека за јавне набавке и имовинско правне послове број 463-8/2015-IV-08 од 10.05.2017.године

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00293 oд 03.12.2021.године – Обрадовић (Мирољуб) Милисав из Горњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00292 oд 02.12.2021.године – Лазаревић (Милош) Василија из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00291 oд 02.12.2021.године – Стошовић (Борисав) Драги из Брђана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00290 oд 02.12.2021.године – Милановић (Стојан) Живка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00289 oд 01.12.2021.године – Лазаревић (Милун) Радосава из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00288 oд 30.11.2021.године – Јанић (Милутин) Миодраг из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00158 oд 29.11.2021.године – Цвејовић (Добривоје) Александар из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00287 oд 29.11.2021.године – Милуновић (Синиша) Злата из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00286 oд 29.11.2021.године – Милојевић (Љубодраг) Славко из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00285 oд 29.11.2021.године – Рилак (Милен) Владимир из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00284 oд 29.11.2021.године – Башић (Радосав) Петар из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00283 oд 26.11.2021.године – Томић (Владимир) Слободан из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00157 oд 26.11.2021.године – Луковић (Станимир) Братислав из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00282 oд 25.11.2021.године – Станић (Вучета) Вукосава из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00281 oд 25.11.2021.године – Блажић (Раденко) Горан из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00280 oд 25.11.2021.године – Ђорђевић (Драгиша) Славка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00279 oд 25.11.2021.године – Ђорђевић (Миљурко) Живадин из Бруса

Eтички кодекс функционера локалне самоуправе можете преузети овде.

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00278 oд 24.11.2021.године – Станојевић (Обрад) Нада из Дртеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00277 oд 24.11.2021.године – Милетић (Милисав) Кадивка из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00276 oд 24.11.2021.године – Радојковић (Милутин) Радојко из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00275 oд 24.11.2021.године – Максимовић (Радослав) Божица из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00274 oд 24.11.2021.године – Јанић (Секула) Живка из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00273 oд 24.11.2021.године – Рилак (Будимир) Емилија из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00271 oд 22.11.2021.године – Макрагић (Мирослав) Милен из Ковиоца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00270 oд 22.11.2021.године – Тодоровић (Сава) Радомирка из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00269 oд 22.11.2021.године – Јочић (Радош) Емилка из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00268 oд 20.11.2021.године – Ђокић (Милан) Далибор из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00267 oд 20.11.2021.године – Ђорђевић (Милорад) Милија из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00266 oд 18.11.2021.године – Делчев (Драгомир) Светлана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00265 oд 18.11.2021.године – Павличевић (Христифор) Радула из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00156 oд 17.11.2021.године – Ђорђевић (Томислав) Слађана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00155 oд 17.11.2021.године – Гмијовић (Томислав) Мишел из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00154 oд 17.11.2021.године – Ђокић (Аца) Данијел из Дртеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00256 oд 09.11.2021.године – Бекрић (Ранко) Рајка из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00255 oд 05.11.2021.године – Миловановић (Станимир) Богдана из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00150 oд 05.11.2021.године – Живановић (Обрад) Катица из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00254 oд 05.11.2021.године – Тамбурић (Станоје) Марина из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00251 oд 01.11.2021.године – Радисављевић (Милета) Драгомир из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00250 oд 01.11.2021.године – Марјановић (Световид) Миладија из В.Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00249 од 01.11.2021.године – Урошевић (Цветко) Миљко из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00147 oд 01.11.2021.године – Грађанин (Илија) Ана из Града

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00248 oд 01.11.2021.године – Врачаревић (Богић) Добривоје из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00247 oд 01.11.2021.године – Савић (Владислав) Рајко из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00246 oд 01.11.2021.године – Вуковић (Миливоје) Агатон из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00245 oд 01.11.2021.године – Радмановић (Радула) Љубодраг из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00244 oд 01.11.2021.године – Недељковић (Миладин) Милка из Равништа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00146 oд 29.10.2021.године – Крпић (Драган) Дејан из Равни

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00243 oд 29.10.2021.године – Мандарић (Загорка) Надица из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00242 oд 29.10.2021.године – Живанчевић (Жарко) Ратомирka из Тршановaца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00241 oд 29.10.2021.године – Радовић (Драгољуб) Босиљка из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00145 oд 28.10.2021.године – Павловић (Славољуб) Милица из В.Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00240 oд 26.10.2021.године – Раденковић (Мијајило) Бранислав из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00144 oд 26.10.2021.године – Марковић (Бојан) Бранко из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00239 oд 25.10.2021.године – Манојловић (Радомир) Зорка из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00238 oд 25.10.2021.године – Стојановић (Марко) Иванка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00237 oд 25.10.2021.године – Јовановић (Момир) Петар из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00236 oд 25.10.2021.године – Ђокић (Богдан) Драги из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00235 oд 21.10.2021.године – Симоновић (Мирослав) Србољуб из Дренове

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00234 oд 20.10.2021.године – Миљковић (Богољуб) Бранко из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу Лишавања пословне способности: 042-208-00-14/2021-00002 од 20.10.2021.године – Новчић (Томислав) Милош

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2021-00233 oд 20.10.2021.године – Анђелић (Драговид) Анђелко из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00143 oд 18.10.2021.године – Којић (Зоран) Душан из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00228 oд 12.10.2021.године – Миладиновић (Миљојко) Гордана из Жилинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00227 oд 12.10.2021.године – Милић (Десимир) Миладија из Жарева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00226 oд 12.10.2021 године – Ерић (Богољуба) Милоје из Равни

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00225 oд 11.10.2021.године – Бекрић (Драгослав) Градимир из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00224 oд 11.10.2021.године – Петровић (Радомир) Миодраг из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00223 од 11.10.2021.године – Вукојевић (Обрад) Зоран из Дртеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00222 oд 11.10.2021.године – Митровић (Витомир) Милија из Мале Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00221 oд 08.10.2021.године – Стојановић (Михајло) Драгиша из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00220 oд 08.10.2021.године – Радуловић (Радомир) Милан из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00219 oд 08.10.2021.године – Вукојичић (Радослав) Миланка из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00218 oд 07.10.2021.године – Јакшић (Анђелка) Данијела из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00138 од 07.10.2021.године – Стевовић (Зоран) Стефан из Мале Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00137 oд 06.10.2021.године – Јовановић (Бојан) Маријана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00136 oд 06.10.2021.године – Ђокић (Горан) Данијел из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00135 oд 04.10.2021.године – Чоловејић (Стевчо) Сузана из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2021-00134 од 04.10.2021.године – Миланко (Јован) Јелена из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00217 oд 04.10.2021.године – Вукојевић (Радман) Драгана из Тршановаца


Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2021-00216 oд 04.10.2021.године – Пршић (Радман) Миланка из Криве Реке


Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2021-00215 од 04.10.2021.године – Новаковић (Вукадин) Милана из Боранца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00214 од 04.10.2021.године – Бојковић (Милош) Мирољуб из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00130 oд 20.09.2021.године – Миљковић (Иван) Вељко из Дртеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00131 oд 20.09.2021.године – Миљковић (Радич) Иван из Дртеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00132 oд 21.09.2021.године – Мађар (Данијел) Милица из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00210 oд 26.09.2021.године – Перић (Радоје) Драгић из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00209 oд 20.09.2021.године – Рилак (Драгољуб) Миливоје из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00129 oд 20.09.2021.године – Павловић (Јордан) Филип из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00128 oд 20.09.2021.године – Павловић (Драган) Милица из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00208 oд 17.09.2021.године – Гајић (Цветко) Радиша из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00207 од 17.09.2021.године – Јочић (Драгић ) Милица из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00206 oд 16.09.2021.године – Дачковић (Марица) Станисав из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00205 oд 16.09.2021.године – Мијатовић (Драгослав) Радољуб из Ливађа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00204 од 16.09.2021.године – Стевовић (Владисав) Миленко из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00127 од 15.09.2021.године – Јовановић (Данијела) Никола из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00126 oд 15.09.2021.године – Вуковић (Драгослав) Милијана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00125 oд 14.09.2021.године – Митровић (Јеленко) Јасмина из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00124 oд 10.09.2021.године – Јеремић (Живадин) Валентина из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00123 oд 10.09.2021.године – Ћенај (Аљуш) Хајдар из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00203 oд 10.09.2021.године – Вучковић (Драгић) Арсеније из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00122 од 08.09.2021.године – Соколовић (Новица) Слађана из Блажева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00121 од 08.09.2021.године – Соколовић (Живота) Милован из Блажева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00202 од 08.09.2021.године – Гошић (Божидар) Нада из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00120 од 08.09.2021.године – Вукајловић (Радула) Лазар из Вел.Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00119 oд 07.09.2021.године – Станић (Зоран) Адријана из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00118 oд 07.09.2021.године – Агатоновић (Радомир) Милана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00201 oд 06.09.2021.године – Милосављевић (Јован) Миланка из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00200 oд 05.09.2021.године – Симић (Миљко) Санела из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00199 oд 05.09.2021.године – Стошовић (Гвозден) Милунка из Брђана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00198 oд 05.09.2021 године – Савић (Миодраг) Михајло из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00117 од 03.09.2021.године – Максимовић (Зоран) Далибор из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00116 oд 02.09.2021.године – Васић (Миодраг) Миленка из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00197 oд 02.09.2021.године – Ивезић (Драгољуб) Радосава из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00196 oд 02.09.2021.године – Петковић (Миодраг) Миланка из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00109 oд 02.09.2021.године – Миљковић (Милосав) Биљана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00108 oд 02.09.2021.године – Миљковић (Александар) Алекса из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00195 од 01.09.2021.године – Милутиновић (Илија) Милутин из Стануловића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00107 oд 31.08.2021.године – Радовић (Живорад) Миљана из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00194 oд 30.08.2021.године – Стојановић (Милан) Радомирка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00106 oд 30.08.2021.године – Симић (Мирослав) Александар из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2021-00105 oд 30.08.2021.године – Попадић (Владимир) Десанка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00104 oд 30.08.2021.године  – Ковачевић (Миодраг) Лидија из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00103 oд 30.08.2021.године – Милановић (Јован) Бојан из Бозољина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00102 oд 30.08.2021.године – Алексић (Мирослав) Валентина из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00101 oд 30.08.2021.године – Савић (Здравко) Ива из Равништа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00081 oд 16.08.2021.године – Чукурановић (Андрија) Живојин из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00189 oд 18.08.2021.године – Арсић (Богосав) Десанка из Белог Поља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00190 oд 18.08.2021.године – Којић (Миљко) Зоран из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00191 oд 18.08.2021.године – Виријевић (Миљко) Радмила из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00082 oд 19.08.2021.године – Антић (Миливоје) Селена из Равни

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00083 oд 23.08.2021.године – sliousaregko (grigorios) nikolaos из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00192 oд 23.08.2021.године – Илић (Боривоје) Радољуб из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00193 oд 23.08.2021.године – Ђокић (Богдан) Иван из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00084 oд 24.08.2021.године- Савић (Миладин) Тинка из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00085 oд 25.08.2021.године – Ђорђевић (Максим) Радољуб из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00086 oд 25.08.2021.године – Здравић (Душан) Сандра из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00087 oд 25.08.2021.године – Ковачевић (Другутин) Љиљана из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00088 oд 26.08.2021.године – Станић (Јован) Микан из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00089 oд 26.08.2021.године – Милинчић (Ратко) Смиљана из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00090 oд 26.08.2021.године – Ђурић (Недељко) Сузана из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00091 oд 26.08.2021.године – Михајловић (Зоран) Тања из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00092 oд 26.08.2021.године – Ђорђевић (Милан) Живадинка из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00093 oд 26.08.2021.године – Милојевић (Милош) Драган из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00094 oд 26.08.2021.године – Видојевић (Миладин) Ивана из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00095 oд 26.08.2021.године – Рилак (Раденко) Снежана из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00096 oд 26.08.2021.године – Ћурчић (Војислав) Мирјана из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00097 oд 26.08.2021.године – Живанчевић (Милан) Емилија из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00038 oд 26.08.2021.године – Петровић (Радосав) Драгица из Будиловине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00099 oд 26.08.2021.године – Васић (Марко) Биљана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00100 oд 27.08.2021.године – Радојевић (Предраг) Немања из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00185 oд 11.08.2021.године – Половина (Стево) Богдан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00186 oд 11.08.2021.године – Миленковић (Вујица) Милета из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00187 oд 12.08.2021.године – Ђурђевић (Радојице) Зоран из Вел. Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00188 oд 12.08.2021.године – Поповић (Милун) Милан из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка бр: 042-208-00-32/2021-00002 од 05.08.2021.године – Павловић (Бранко) Радосав из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00180 oд 09.08.2021.године – Милисављевић (Гвозден) Милета из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00181 oд 09.08.2021.године – Симић (Никола) Слободан из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00182 oд 11.08.2021.године – Миљојковић (Невена) Славољуб из Брус

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00183 oд 11.08.2021.године – Станојевић (Александра) Милица из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00184 oд 11.08.2021.године –  Ракићевић (Живадин) Новица из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00175 oд 02.08.2021.године – Арсић (Ранко) Даница из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00176 oд 02.08.2021.године – Раичевић (Војислав) Милан из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00177 oд 02.08.2021.године – Савић (Милосија) Димитрије из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00178 oд 04.08.2021.године – Ђокић (Радослав) Милосија из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00174 од 02.08.2021.године – Павловић (Томислав) Миља из Левића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00079 oд 27.07.2021.године – Чукурановић (Мирослав) Александра из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00172 oд 27.07.2021.године – Савић (Вучета) Зоран из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00173 oд 29.07.2021.године – Пурић (Михајло) Селимир из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00080 oд 29.07.2021.године – Вуковић (Богољуб) Јована из Бруса

Oдсек за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и заштиту животне средине – Грађевински инспектор, доноси решење о извршењу решења броj 354-46/2020-IV-04 за Ненада Јовановића из Бруса, решење можете преузети овде.

Oдсек за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и заштиту животне средине – Грађевински инспектор, доноси решење о извршењу решења број 354-2-26/2020-IV-04  за Дејана Николића из Бруса, решење можете преузети овде.

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00073 oд 13.07.2021.године – Живановић (Милан) Милош из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00074 oд 14.07.2021.године – Ристић (Радосав) Рада из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00075 oд 14.07.2021.године – Јакшић (Радован) Маријана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00164 oд 14.07.2021.године – Видојевић (Миленко) Даница из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00076 oд 21.07.2021.године – Вукајловић (Зоран) Ивана из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00077 oд 21.07.2021.године – Николић (Миодраг) Зорица из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00165 oд 26.07.2021.године – Стевовић (Михајло) Јелена из Дртеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00166 oд 26.07.2021.године – Савић (Миленко) Рајко из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00167 oд 26.07.2021.године – Мијаиловић (Вуксан) Десанка из Блажева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00168 oд 26.07.2021.године – Томић (Стајко) Славка из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00169 oд 26.07.2021.године – Чолић (Вера) Љубинко из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00170 oд 26.07.2021.године – Чукурановић (Петар) Михајло из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00078 oд 26.07.2021.године – Ракић (Милан) Чедомир из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00171 oд 26.07.2021.године -Дачковић (Милан) Војин из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00149 oд 22.06.2021.године – Којић (Милош) Емилија из Блажева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00148 oд 22.06.2021.године – Мијајловић (Драгољуб) Бранислав из Блажева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00147 oд 22.06.2021.године – Ђокић (Чедомир) Миодраг из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00146 oд 22.06.2021.године – Николић (Боговид) Драган из Мале Врбнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00065 oд 21.06.2021.године – Лазаревић (Гојко) Зоран из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00145 oд 18.06.2021.године – Павловић (Михаило) Мирослава из Кочина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00144 oд 18.06.2021.године – Божановић (Велисав) Драгољуб из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00064 oд 18.06.2021.године – Радмановац (Милош) Радмила из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00063 oд 16.06.2021.године – Крпић (Првослав) Гордана из Равни

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00143 oд 14.06.2021.године – Лазаревић (Светозар) Крстивоје из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00062 oд 14.06.2021.године – Павловић (Радосава) Раде из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00061 oд 14.06.2021.године – Церовић (Радивоје) Саша из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00142 oд 14.06.2021.године – Ђорђевић (Миленко) Миља из Жарева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00141 oд 09.06.2021.године – Карић (Марко) Ранђо из Града

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00140 oд 09.06.2021.године – Кричак (Стојадин) Јеремије из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00060 oд 08.06.2021.године – Савић (Милован) Милош из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00059 oд 07.06.2021.године  Вукојичић (Зоран) Бојана из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00139 oд 07.06.2021.године – Милошевић (Хранислав) Радунка из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00055 oд 01.06.2021.године – Станић (Горан) Ана из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00136 oд 01.06.2021.године – Катанчевић (Мирослав) Иван из Дртеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00056 oд 03.06.2021.године – Танасковић (Бранислав) Вељко из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00057 oд 04.06.2021.године – Куртешевић (Љубиша) Иван из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00058 oд 04.06.2021.године – Филиповић (Крстивоје) Јасмина из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00137 oд 04.06.2021.године – Виријевић (Милен) Јован из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00138 oд 05.06.2021.године – Ђурковић (Мирко) Миљојка из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00135 oд 31.05.2021.године – Миљковић (Милан) Ђорђе из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00135 oд 31.05.2021.године – Ђукић (Стојан) Милена из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00133 oд 24.05.2021.године – Шелмић (Миладин) Горан из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00054 oд 24.05.2021.године – Вукајловић (Горан) Реља из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00053 oд 17.05.2021.године – Савић (Зоран) Стефан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00052 oд 17.05.2021.године – Лукић (Горан) Марија из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00131 oд 17.05.2021. године – Јеличић (Миодраг) Мирољуб из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00130 oд 17.05.2021. године – Стевић (Богдан) Љубица из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00129 oд 17.05.2021.године – Виријевић (Милен) Миљко из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00128 oд 15.05.2021.године – Дебељаковић (Станко) Милослав из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00127 oд 14.05.2021.године – Недељковић (Душан) Драгослава из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу отпуста из држављанства Републике Србије:042-208-00-11/2021-00002 од 14.05.2021.године Миљковић (Драган) Тереза из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00132 од 17.05.2021.године – Ковачевић (Славимир) Радојка из Блажева

РЕШЕЊA О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00051 oд 13.05.2021.године – Збиљић (Зоран) Владимир из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00050 oд 13.05.2021.године – Марковић (Милан) Андријана из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00126 oд 12.05.2021.године – Вулетић (Милета) Драган из Града

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00125 oд 12.05.2021.године – Бошковић (Миладин) Божин из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00124 oд 12.05.2021.године – Врекић (Радосав) Симка из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00049 oд 11.05.2021.године Тодоровић (Радич) Миладин из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00123 oд 10.05.2021.године –  Вуковић (Момир) Петар из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00048 oд 10.05.2021.године – Радуловић (Горан) Нина из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00122 oд 10.05.2021.године – Иванов (Будимир) Иванка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00047 oд 10.05.2021.године – Неранџић (Срђан) Наташа из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00114 oд 29.04.2021.године – Тодосијевић (Драгољуб) Чедомир из Бозољина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00115 oд 29.04.2021.године – Марковић (Михајло) Велисав из Бозољина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00116 oд 05.05.2021.године – Катанчевић (Ранко) Стојанка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00117 oд 06.05.2021.године – Јаковљевић (Никола) Вукоје из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00118 oд 06.05.2021.године – Стевовић (Драгиша) Миљојка из Мале Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00119 oд 06.05.2021.године – Радојковић (Вучета) Гвозденија из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00120 oд 06.05.2021.године – Раичевић (Драгомир) Ружица из Стројинца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00046 oд 07.05.2021.године – Маринковић (Драгић) Ружица из Равништа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00044 од 05.05.2021.године – Станић (Горан) Ангелина из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00121 oд 07.05.2021.године – Максимовић (Михаило) Миломир из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00112 oд 28.04.2021.године – Симић (Радоје) Богић из Судимља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00043 oд 27.04.2021.године – Станковић (Миодраг) Павле из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00111 oд 26.04.2021.године – Вучковић (Благоје) Кадева из Шошића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00042 oд 26.04.2021.године –  Обрадовић (Мирослав) Тијана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00110 oд 22.04.2021.године – Бићанин (Радош) Најдан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00109 oд 22.04.2021.године – Вучковић (Добривоје) Горан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00108 oд 21.04.2021.године – Велимоновић (Вучета) Радосав из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00107 oд 21.04.2021.године – Поповић (Арсеније) Милена из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00041 oд 21.04.2021.године – Нићифоровић (Станимир) Верица из Блажева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00104 oд 19.04.2021.године – Ракићевић (Милан) Радомир из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00105 oд 19.04.2021.године – Козић (Вукашин) Милисав из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00106 од 19.04.2021.године – Филиповић (Бранислав) Радоје из Ливађа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00040 oд 16.04.2021.године – Чабрић (Зоран) Душан из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00039 oд 16.04.2021.године – Грбић (Милан) Јасмина из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00038 oд 16.04.2021.године – Павловић (Обрад) Марија из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00102 oд 15.04.2021.године- Чикарић (Мијодраг) Рајко из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00103 oд 16.04.2021.године – Татић (Милорад) Мирослав из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00101 oд 14.04.2021.године – Стевовић (Радоје) Миладија из Мале Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-0-15/2021-00100 oд 14.04.2021.године – Јовановић (Светислав) Милосија из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00099 oд 14.04.2021.године – Миљојковић (Радман) Божана из Горњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00098 oд 12.04.2021.године – Чолић (Ратомир) Алекса из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00037 oд 12.04.2021.године – Дељанин (Драган) Ана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00097 oд 12.04.2021. године – Ђурковић (Мирослав) Павле из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00096 oд 09.04.2021.године – Савковић (Живота) Југослав из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00036 oд 09.04.2021.године – Грбић (Милка) Милош из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу лишавања пословне способности бр:042-208-00-14/2021-00001 од 08.04.2021.године – Бојић (Миленко) Данијел из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00035 од 08.04.2021.године – Ракићевић (Дарко) Никола из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00027 од 24.03.2021.године – Филиповић (Славољуб) Сандра из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00026 од 24.03.2021.године – Лазаревић (Горан) Александра из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00079 oд 24.03.2021.године – Ивезић (Цветко) Милена из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00025 oд 23.03.2021.године – Николић (Раде) Александар из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00078 oд 22.03.2021.године – Тодоровић (Јован) Србољуб из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00024 oд 19.03.2021.године – Спасић (Зоран) Оливера из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00076 oд 18.03.2021.године – Поповић (Драгољуб) Миодраг из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00077 oд 19.03.2021.године – Марковић (Милисав) Живорад из Равништа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00075 oд 18.03.2021.годне – Ђурковић (Радован) Милисав из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00023 oд 18.03.2021.године – Миљковић Маринковић (Раденко) Марија из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00074 од 16.03.2021.године – Синђелић (Милен) Милева из Шошића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00072 oд 15.03.2021.године – Стругар (Ђорђе) Момир из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00073 од 15.03.2021.године – Виријевић (Живојин) Мирко из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00071 oд 12.03.2021.године – Ристић (Владета) Милета из Дртеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00070 oд 11.03.2021.године – Ђурковић (Момир) Радољуб из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00069 од 11.03.2021.године – Пантић (Александар) Миљко из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00022 oд 09.03.2021.године – Вучковић (Владимир) Тијана из Мале Врбнице

РЕШЕЊA О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00068 oд 08.03.2021.године – Минић (Хранислав) Аница из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00067 oд 08.03.2021.године – Планиничић (Радомир) Вера из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00066 oд 08.03.2021.године – Вучковић (Миленко) Миља из Радуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00065 од 08.03.2021.године – Ђорђевић (Десимир) Јевтимија из Блажева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00064 од 08.03.2021.године – Шовић (Миодраг) Смиљана из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00063 од 08.03.2021.године – Шовић (Добросав) Братислав из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00062 oд 08.03.2021.године – Божановић (Борисав) Љубисав из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00061 oд 08.03.2021.године -Дељанин (Борисав) Миља из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00060 oд 08.03.2021.године – Божић (Божа) Драгоје из Бозољина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00059 oд 08.03.2021.године – Јанковић (Јозо) Софија из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00058 oд 08.03.2021.године – Јовановић (Момир) Милан из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00057 oд 08.03.2021.године – Кричак (Мирчета) Далибор из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00056 oд 08.03.2021.године – Недељковић (Милосав) Тодор из Дртеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00055 oд 08.03.2021.годиине – Милосављевић (Арсеније) Љубинка из Кочина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00054 од 08.03.2021.године – Цветковић (Милутин) Радосава из Равни

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00053 од 08.03.2021.године – Минић (Будимир) Милка из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00021 oд 02.03.2021.године – Милосављевић (Горан) Алекса из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00020 oд 24.02.2021.године – Борисов (Стојан) Дејан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00019 oд 22.02.2021.године – Бургић (Милен) Милош из Ковиоца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00018 oд 22.02.2021.године – Пешић (Милутин) Данијела из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00017 oд 22.02.2021.године – Пешић (Петко) Здравко из Мале Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00016 од 19.02.2021.године – Добродолац (Срећко) Стефан из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00015 од 19.02.2021.године – Ђидић (Војкан) Аљоша из Милентије

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00014 oд 18.02.2021.године – Јанић (Радиша) Милош из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00013 oд 18.02.2021.године – Буњац Грујић (Александар) Александра из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00052 oд 18.02.2021.године – Арсенијевић (Мирко) Милијана из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00051 oд 17.02.2021.године – Милојевић (Станоје) Владен из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00050 oд 17.02.2021.године – Раденковић (Радич) Смиља из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00049 oд 17.02.2021.године – Татић (Милорад) Михајло из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00048 од 17.02.2021.године – Тодоровић (Миодраг) Драгутин из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00047 oд 17.02.2021.године – Гашић (Душан) Слободанка из Радуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00046 oд 13.02.2021.године – Весић (Мирослав) Миља из Мале Врбнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-13/2021-00012 oд 12.02.2021.године – Симић (Драгутин) Лазарка из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00011 oд 12.02.2021.године – Живановић (Драгомир) Горан из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00045 oд 12.02.2021.године – Јовановић (Милица) Слободан из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка: 042-208-00-32/2021-00001 oд 12.02.2021.године – Симић (Драган) Матеја из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00044 oд 12.02.2021.године – Спасић (Радивоје) Радољуб из Витоша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00043 oд 12.02.2021.године – Пршић (Мирослав) Живота из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00042 oд 11.02.2021.године – Петровић (Милан) Зоран из Брђана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00041 од 10.02.2021.године – Јанићијевић (Марко) Росна из Кнежева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00040 oд 10.02.2021.године – Чолић (Живан) Драгољуб из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00039 oд 08.02.2021.године – Тодоровић (Томислав) Милица из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00038 oд 08.02.2021.године – Ратковић (Синиша) Марица из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00037 oд 08.02.2021.године – Вучковић (Мирослав) Димитрије из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00036 oд 08.02.2021.године – Вукајловић (Јевто) Славица из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00035 oд 04.02.2021.године – Миловановић (Милоје) Милен из Тршановаца

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу отпуста из држављанства Републике Србије бр:042-208-00-11/2021-00001 од 03.02.2021. године – Татић (Бранислав) Мирко из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00010 oд 04.02.2021. године –  Мартић (Перо) Миле из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00034 oд 01.02.2021.године – Николић (Милић) Ката из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00033 од 01.02.2021.године – Савић (Живко) Миља из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00032 oд 28.01.2021.године – Спасић (Душан) Првослав из Витоша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00009 oд 27.01.2021.године – Анђелић (Душан) Сања из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00031 од 27.01.2021.године- Тодоровић (Богомир) Милета из Тршановаца

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉAЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ЗАСТУПНИКА У ПОСТУПКУ НЕПОТПУНЕ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00023 oд 20.01.2021.године – Бургић (Сибин) Станоје из Ковиоца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00022 oд 19.01.2021.године – Марковић (Обрен) Милана из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00022 oд 19.01.2021.године – Јовановић (Драгоје) Зоран из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00020 oд 19.01.2021.године – Ковачевић (Светомир) Горгина из Блажева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00019 oд 19.01.2021.године – Тришић (Ратко) Милутин из Равни

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00018 oд 18.01.2021.године – Кнежевић (Тома) Злата из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00017 од 18.01.2021.године – Ђокић (Радоје) Миладија из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00013 oд 18.01.2021.године – Симић (Световид) Ђорће из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00014 oд 18.01.2021.године – Лазић (Радослав) Радивоје из Бозољина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00015 oд 18.01.2021.године – Томић (Радула) Милијана из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00016 oд 18.01.2021.године – Симић (Радула) Живка из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00009 oд 13.01.2021.године – Тодоровић (Предраг) Мирко из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00004 oд 12.01.2021.године – Шовић (Радман) Слађана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00005 oд 14.01.2021.године – Пецић (Томислав) Марина из Будиловине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00012 oд 15.01.2021.године – Лукић (Добривоје) Љубица из Брђана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00011 oд 15.01.2021. године – Срејић (Михајло) Радојка из Града

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00010 oд 14.01.2021.године – Малинић (Лазар) Анђелија из Милентије

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00006 oд 14.01.2021.године – Макрагић (Миломир) Наталија из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00005 oд 12.01.2021.године – Радмановић (Милан) Смиљана из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00006 oд 12.01.2021.године – Џодић (Богомир) Милка из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00007 oд 12.01.2021.године – Радојичић (Велимир) Милан из Дртеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00008 oд 12.01.2021. године – Цвејић (Радосав) Милутин из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00002 oд 11.01.2021.године – Арсић (Антоније) Ирена из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00003 oд 11.01.2021.године – Грујић (Зоран) Милена из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00002 oд 06.01.2021.године – Терзић (Миодраг) Радисава из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00003 oд 06.01.2021.године – Радмановић (Милен) Верослав из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2021-00001 oд 06.01.2021.године – Миленковић (Драган) Сања из Домишевине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00004 oд 06.01.2021.године – Миљковић (Миодраг) Милијана из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2021-00001 од 04.01.2021.године – Стајић (Вељко) Миланка из Криве Реке

 

2020. ГОДИНА

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00284 oд 28.12.2020.године – Радмановић (Војислав) Сениша из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00283 oд 28.12.2020.године – Бургић (Добрица) Милан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00282 oд 28.12.2020.године- Торбица (Рајо) Драган из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00281 oд 28.12.2020.године- Грчак (Јеврем) Богић из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00280 oд 28.12.2020.године – Пецић (Сибин) Милован из Будиловине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00279 од 28.12.2020.године – Костић (Милија) Недељко из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00156 oд 24.12.2020.године – Михајловић (Драгомир) Марина из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00278 oд 24.12.2020.године – Ђорђевић (Петар) Ђорђе из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00277 oд 24.12.2020.године – Шљивић (Драгомир) Димитрије из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00276 од 24.12.2020.године – Станић (Светолик) Вукосава из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00275 oд 24.12.2020.године – Давидовић (Сава) Лазарка из Блажева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00274 од 23.12.2020.године – Маринковић (Радула) Милана из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00273 од 22.12.2020.године – Крпић (Божин) Вера из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00155 oд 22.12.2020.године – Коларевић (Андреја) Радојка из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15-2020-00272 oд 22.12.2020.године – Кнежевић (Бранислав) Станица из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00271 oд 22.12.2020.године – Здравић (Драгоје) Милијана из Мале Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00270 oд 22.12.2020.године – Павловић (Милен) Миљко из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00269 oд 22.12.2020.године – Даниловић (Радоје) Добросав из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00268 oд 22.12.2020.године – Давидовић (Борисав) Зорка из Иричића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00267 oд 17.12.2020.године- Ђокић (Ратко) Радојка из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00154 oд 17.12.2020.године – Јовановић (Петар) Јулија из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00266 oд 15.12.2020.године – Раденковић (Вељко) Радунка из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00153 oд 14.12.2020.године – Ђорђевић (Милослав) Страхиња из Мале Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00265 oд 11.12.2020.године – Вуковић (Иво) Петар из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00264 oд 11.12.20220.године – Милошевић (Цветко) Будимир из Стојинца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00263 oд 03.12.2020.године – Јевтић (Радман) Милутин из Ковиоца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00262 oд 03.12.2020. године- Добродолац (Благоје) Сениша из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00261 oд 02.12.2020. године – Чоловејић (Будимир) Радосав из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00152 oд 02.12.2020.године – Јовковић (Никола) Љубица из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00151 oд 02.12.2020. године – Бошковић (Владан) Верица из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00150 oд 02.12.2020.године – Трајковић (Предраг) Жарко из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00149 oд 02.12.2020.године – Виријевић (Радивоје) Драгомир из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00260 oд 01.12.2020. године – Бошковић (Милош) Милагија из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00147 oд 01.12.2020.године – Јовановић (Сениша) Милош из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00148 од 02.12.2020. године – Мијаиловић (Зоран) Александра из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00259 oд 27.11.2020.године – Јочић (Миливоје) Милунка из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00146 oд 27.11.2020.године – Ковачевић (Милан) Јелена из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00258 oд 27.11.2020.године – Јевтић (Миљко) Радица из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00257 oд 27.11.2020.године – Дачковић (Драгиша) Љубисав из Жилинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00256 oд 25.11.2020.године – Јевтић (Драгић) Радиша из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00255 oд 24.11.2020.године – Пурић (Раденко) Цана из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00254 oд 23.11.2020. године – Вучић (Апостол) Зорка из Кнежева

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00253 oд 23.11.2020.године – Терзић (Слободан) Радич из Дртеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00252 oд 23.11.2020. године – Јовановић (Лазар) Милан из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00251 oд 23.11.2020. године – Бучић (Тиосав) Миладин из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00250 oд 23.11.2020. године – Збиљић (Светислав) Иконија из Стројинца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00145 oд 18.11.2020. године – Миљковић Бићанин (Милан) Миљана из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00144 oд 17.11.2020 године – Божић (Раденко) Милош из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00249 oд 17.11.2020 године – Поповић (Драгослав) Милунка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00248 oд 17.11.2020 године – Ружић (Милорад) Љиљана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00143 oд 16.11.2020.године – Радисављевић (Драгомир) Бојана из Тршановацa

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00246 oд 13.11.2020.године. – Гочманац (Боговид) Милан из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00247 oд 16.11.2020. године – Ђолић (Радман) Милица из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00244 oд 12.11.2020.године – Ивезић (Милан) Љубица из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00142 oд 12.11.2020.године – Перић (Миљко) Саша из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00245 oд 13.11.2020.године – Лазић (Милен) Марица из Ковиоца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00242 oд 09.11.2020.године – Станић (Радован) Давина из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00243 oд 10.11.2020.године – Филиповић (Симеон) Предраг из Ливађа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00239 oд 06.11.2020. године – Јеличић (Александар) Светилсав из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00240 oд 09.11.2020. године – Ђокић (Будимира) Вера из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00241 oд 09.11.2020 године – Добродолац (Михајло) Божица из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00138 oд 05.11.2020. године – Костић (Миљојко) Предраг из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00139 oд 05.11.2020. године – Бићанин (Милисав) Наталија из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00140 oд 05.11.2020.године – Петровић (Илија) Душица из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00141 од 06.11.2020.године – Томић (Сретен) Јован из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00134 oд 02.11.2020.године – Виријевић (Славољуб) Бојан из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00135 oд 02.11.2020.године – Недељковић (Србољуб) Далиборка из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00237 од 03.11.2020.године – Велимоновић (Милутин) Радован из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00238 oд 03.11.2020. године. – Вучић (Божидар) Александар из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00136 oд 03.11.2020. године – Збиљић (Милутин) Сузана из Стојинца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00137 од 04.11.2020. године – Здравић (Андреја) Владан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00236 oд 31.10.2020. године – Јовановић (Драгомир) Миланка из Радуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00235 oд 31.10.2020. године – Јеремић (Радула) Зоран из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00234 oд 31.10.2020. године – Вукајловић (Драгољуб) Станимирка из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00133 oд 30.10.2020. године – Кнежевић (Света) Невенка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00233 oд 29.10.2020. године – Петровић (Миљојко) Радман из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00132 oд 29.10.2020. године – Карић (Драган) Марина из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00232 oд 29.10.2020. године – Пршић (Лазар) Миланка из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00231 oд 28.10.2020 године – Милуновић (Миленко) Милија из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00230 oд 27.10.2020. године – Стојановић (Михајло) Радула из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00131 oд 27.10.2020.године – Жаревац (Зоран) Тамара из Богиша

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр:042-208-00-02/2020-00066 од 22.10.2020. године – Коларевић (Радисав) Будимир

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00229 oд 26.10.2020. године – Михајловић ( Реља) Небојша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00228 oд 23.10.2020. године – Брадаш (Никола) Душанка

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00227 oд 23.10.2020. године – Панић (Розмир) Душан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00130 од 22.10.2020. године – Збиљић (Горан) Јована

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00226 oд 22.10.2020.године – Весић (ђорђе) Предраг из Белог Поља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00225 oд 22.10.2020.године – Поповић ( Ђорђе) Зоран из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00129 oд 21.10.2020.године – Здравковић (Драган) Дејана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00128 oд 21.10.2020. године – Савић (Миљко) Зорица

C042-208-00-15/2020-00224 oд 19.10.2020. године – Бачевић (Максим) Перса из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00127 oд 19.10.2020.године – Стошовић (Благоје) Радомирка из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00223 oд 19.10.2020.године- Стајић (Вукоман)  Раденко из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00222 oд 19.10.2020. године – Павличевић Аранђел из Тршановаца

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр:042-208-00-02/2020-00063 oд 16.10.2020 године – Поповић Александар из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00125 од 16.10.2020. године – Трифуновић (Зоран) Марија

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00126 од 19.10.2020. године – Симић (Владисав) Лазар из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00124 oд 15.10.2020. године – Ђокић (Зоран) Марија из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00220 oд 16.10.2020. године – Макрагић ( Ратомир) Томислав из Ковиоца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00217 oд 14.10.2020. године – Томић (Александар) Миленко из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00216 од 13.10.2020. године- Поповић (Адам) Љубица из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00221 од 16.10.2020. године – Стојкоивћ (Аранђел) Радош из Кочина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00219 oд 14.10.2020 године- Костић (Бошко) Драгиша из Брзећа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00218 од 14.10.2020. године – Типсаревић (Адам) Стојанка из Мале Врбнице

Решење о усвајању матичара МП Брус за исправку имена у матичној књизи умрлих број: 203-13/2020-IV-02 од 13.10.2020. године – Јела Дељанин из Горњег Липовца

Решење о брисању из Jединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00123 од 09.10.2020. године – Марјановић (Драган) Јелена

Решење о брисању из Jединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00122 од 08.10.2020. године – Ковачевић (Милен) Марија

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00241 од 09.10.2020. године Стефановић (Милош) Миљојка

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00213 од 08.10.2020. године Пршић (Бошко) Ђурђе

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00215 од 12.10.2020. године Вучковић (Милош) Томислав

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00208 од 02.10.2020. године Аздејковић (Обрен) Десимирка

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00209 од 05.10.2020. године Јелић (Богдан) Сава

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00210 од 06.10.2020. године Чолић (Обрен) Софија

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00121 од 06.10.2020 године Бановић (Ненад) Снежана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00211 од 07.10.2020 године Николић (Милен) Радојко

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00212 од 07.10.2020 године Јеличић (Ратко) Драган

Решење о усвајању матичара МП Брус за исправку имена у матичној књизи умрлих број:203-9/2020-IV-02- Мијајло Јовановић

Решење о усвајању матичара МП Брус за исправку датума рођења у матичној књизи умрлих број:203-10/2020-IV-02- Милојевић Вукоја

Решење о усвајању матичара МП Брус за исправку датума рођења у матичној књизи умрлих број:203-11/2020-IV-02 – Радиша Ђорђевић

Решење о усвајању матичара МП Брус за исправку датума рођења у матичној књизи умрлих број:203-12/2020-IV-02 -Зорица Леловић

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00207 oд 01.10.2020 године Вуковић (Миодраг) Добривоје

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00206 од 30.09.2020  године Грчић (Живан) Јордан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020/00113 од 21.09.2020 године Јаковљевић (Митар) Светлана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00114 од 23.09.2020 године Лапчевић (Игор) Илија

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00115 од 24.09.2020 године Ристић (Војимир) Милинко

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00203 од 24.09.2020 године- Аздејковић (Станисав) Петар

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00204 од 24.09.2020 године- Панић (Александар) Радослав

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр:042-208-00-15/2020-00205 од  24.09.2020 године-Савић (Драгутин) Живана

Решење о брисању из јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр:042-208-00-13/2020-00116 oд 24.09.2020 године-Илић (Слободан) Миодраг

Решење о брисању из јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00119 од 29.09.2020 године- Петровић(Јован)Јелена

Решење о брисању из јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00117 од 25.09.2020 године- Ристић (Милета)Драгана

Решење о брисању из јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр :042-208-00-13/2020-00118 од 25.09.2020 године – Стојановић (Бобан) Симона

Решење о брисању из јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр : 042-208-00-13/2020-00120 од 29.09.2020. године- Илић (Милош) Стефана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00188 од 01.09.2020. године – Бучић (Миленко) Ђурђе из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00187 од 01.09.2020. године – Михајловић (Станисав) Добрила из Бозољина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00186 од 01.09.2020. године – Недељковић (Световид) Милоје из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00093 од 31.08.2020. године – Видојевић (Дарко) Никола

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00185 од 28.08.2020. године – Виријевић (Теофил) Милоје из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00184 од 28.08.2020. године – Стефановић (Момчило) Милун из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00183 од 28.08.2020. године – Миловановић (Милош) Радован из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00090 од 24.08.2020. године – Милићевић (Горан) Ана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00089 од 20.08.2020. године – Јовић (Војимир) Стефан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00182 од 24.08.2020. године – Максимовић (Богосав) Миленко из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00181 од 19.08.2020. године – Стошовић (Трифун) Станисав из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00180 од 17.08.2020. године – Катанчевић (Зарије) Никола из Мале Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00179 од 16.08.2020. године – Радуловић (Радула) Стојан из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00178 од 16.08.2020. године – Мијаиловић (Миленко) Милана из Блажева

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-37/2020-IV – Милибор Исаиловић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-36/2020-IV – Недељко Недељковић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-35/2020-IV – Недељко Недељковић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-34/2020-IV – Марија Милосављевић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-33/2020-IV – Танасија Мијаиловић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-32/2020-IV – Вукосав Раденковић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-31/2020-IV – Благоје Којић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-30/2020-IV – Драган Чаловеић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-29/2020-IV – Здравко Савић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-28/2020-IV – Љубинка Николић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-27/2020-IV – Томислав Вучић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-26/2020-IV – Велимирка Радивојевић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-25/2020-IV – Милка Ђорђевић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-24/2020-IV – Радојка Тодосијевић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-23/2020-IV – Владен Весић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-22/2020-IV – Милутин Вучковић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-21/2020-IV – Данило Судимац

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-20/2020-IV – Зоран Павличевић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-19/2020-IV – Миленко Весић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-18/2020-IV – Зорица Мијаиловић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-17/2020-IV – Момирка Јаковљевић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-16/2020-IV – Емина Озбег

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-15/2020-IV – Александар Савић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-14/2020-IV – Драган Раичевић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-13/2020-IV – Славица Тамбурић

Решење о поништавању уписа чињенице рођења у матичној књизи рођених који се води за општину Брус бр: 200-12/2020-IV – Гмитар Обрадовић

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00175 од 11.08.2020. године-Вучковић (Јован) Момирка из  Шошића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00174 од 11.08.2020. године-Анђелић (Милен) Стојко из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00172 од 10.08.2020. године-Луковић (Аксентије) Станимир из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00171 од 06.08.2020. године – Вучић (Крсман) Росанда из Ђерекара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00170 од 06.08.2020. године-Радмановаћ (Момир) Нада из Кочина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00169 од 05.08.2020. године-Виријевић (Радослав) Благо из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00168 од 05.08.2020. године-Стевановић (Петар) Милош из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00167 од 04.08.2020. године-Шљивић (Радисав) Радунка из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00166 од 04.08.2020. године-Филиповић (Станко) Миливоје из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00165 од 03.08.2020. године- Синђелић (Милен) Милан из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00164 од 03.08.2020. године- Јаковљевић (Рисантије) Горјан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00163 од 03.08.2020. године-Буковац (Милош) Кренислав из Жилинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00162 од 03.08.2020. године- Божановић (Ненад) Милић из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00161 од 03.08.2020. године- Минић (Богдан) Љубинка из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00160 од 03.08.2020. године-Видојевић (Љубисав) Јованка из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00159 од 03.08.2020. године- Урошевић (Станоје) Станица из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00158 од 03.08.2020. године- Миловановић (Радован) Милорад из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00157 од 03.08.2020. године- Ружић (Светомир) Радивоје из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00156 од 03.08.2020. године- Илић (Животије) Катица из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00155 од 03.08.2020. године- Милосављевић (Радоје) Ратомир из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00154 од 03.08.2020. године- Пршић (Ивко) Милутин из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00153 од 03.08.2020. године- Максимовић (Вукосав) Новица из Влајковаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00152 од 03.08.2020. године- Стајић (Момчило) Иванка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00151 од 03.08.2020. године- Јовановић (Стеван) Петар из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00150 од 03.08.2020. године- Станковић (Божина) Драгојла из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00149 од 03.08.2020. године- Милановић (Радисав) Жарко из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00148 од 03.08.2020. године- Марјановић (Радослав) Радоје из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00147 од 03.08.2020. године- Радојковић (Радојко) Милослав из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00146 од 03.08.2020. године- Ковачевић (Живан) Вемија из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00145 од 03.08.2020. године- Спасић (Миодраг) Јован из Витоша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00088 од 24.07.2020. године – Павловић (Драгобран) Јелена

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00087 од 27.07.2020. године – Јовановић (Златимир) Марина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00086 од 24.07.2020. године – Бозољац (Зоран) Милица

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00085 од 23.07.2020. године – Грубнић (Драган) Ева

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2020-00088 од 17.07.2020. године- Кастро (Филип) Рајан из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00144 од 17.07.2020. године- Божановић (Јовица) Стана из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00143 од 17.07.2020. године- Петровић (Цветко) Драгољуб из Бозољина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00142 од 17.07.2020. године- Московљевић (Василије) Добривоје из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00141 од 17.07.2020. године- Татић (Радојица) Милица из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00140 од 17.07.2020. године- Грчак (Михајло) Драган из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00139 од 17.07.2020. године- Миљковић (Растислав) Љубомир из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00138 од 17.07.2020. године- Чолић (Миљко) Миленија из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00137 од 17.07.2020. године- Митровић (Аксентије) Ненад из Горњих Левића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00084 од 17.07.2020. године – Марковић (Миодраг) Милош

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00083 од 16.07.2020. године – Живковић (Горан) Срђан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00082 од 16.07.2020. године – Вељић (Александар) Снежана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00081 од 16.07.2020. године – Вељић (Мирослав) Ратко

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00080 од 16.07.2020. године – Живковић (Горан) Марија

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00079 од 15.07.2020. године – Стојановић (Зоран) Душан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00136 од 09.07.2020. године- Збиљић (Радич) Миљко из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00135 од 09.07.2020. године- Збиљић (Александар) Светозар из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00134 од 09.07.2020. године- Вукојевић (Вукомир) Југослав из Дренове

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00133 од 09.07.2020. године- Кричак (Милутин) Слободан из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00132 од 09.07.2020. године- Симић (Миодраг) Михајло из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00131 од 09.07.2020. године- Здравић (Милан) Милосав из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00130 од 09.07.2020. године- Мијајловић (Мирко) Марко из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00129 од 07.07.2020. године- Обрадовић (Радомир) Станисава из Горњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00128 од 07.07.2020. године- Каламковић (Милош) Љубиша из Будиловине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00127 од 07.07.2020. године- Николић (Светомир) Љубодраг из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00126 од 07.07.2020. године- Вулетић (Светомир) Зорка из Града

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00125 од 07.07.2020. године- Алексић (Ђорђе) Петар из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00124 од 07.07.2020. године- Ђурђевић (Љубисав) Мирјана из Жилинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00123 од 07.07.2020. године-Радмановић (Синиша) Младен из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00078 од 06.07.2020. године- Виријевић (Радула) Далибор

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00077 од 06.07.2020. године – Стојановић (Бобан) Немања

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00076 од 02.07.2020. године – Савић (Ђорђе) Данијела

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00075 од 01.07.2020. године- Павловић (Милован) Игор

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00122 од 01.07.2020. године- Стефановић (Мирослав) Вујица

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00121 од 01.07.2020. године- Арсић (Обрад) Ратомирка из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00120 од 01.07.2020. године- Дубовац (Радоје) Миодраг из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00119 од 01.07.2020. године- Јовић (Станимир) Илинка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00074 од 30.06.2020. године – Симић (Ратомир) Лазар

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00073 од 29.06.2020. године – Марковић (Драгољуб) Петар

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00118 од 25.06.2020. године- Лазаревић (Руменка) Војимир из Домишевине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00117 од 25.06.2020. године- Радмановац (Раденко) Трифун из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00070 од 25.06.2020. године – Тошић (Братислав) Миле

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00069 од 25.06.2020. године – Тошић (Милутин) Марија

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00068 од 25.06.2020. године – Петровић (Предраг) Алекса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00116 од 25.06.2020. године- Томић (Живан) Љубинка из Златара

 Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00115 од 24.06.2020. године-Топаловић (Душан) Иванка из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00114 од 24.06.2020. године- Тодоровић (Миловид) Радосава из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00066 од 23.06.2020. године – Божановић (Милисав) Радица

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00113 од 22.06.2020. године-Недељковић (Никола) Велимир из Равниште

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00112 од 22.06.2020. године- Лазаревић (Михаило) Љубинка из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00111 од 22.06.2020. године- Којић (Светолик) Здравко из Белог Поља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00110 од 22.06.2020. године-Јевтић (Славољуб) Владан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00109 од 22.06.2020. године-Мијајловић (Глигорије) Миломир из Милентије

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00108 од 22.06.2020. године-Милић (Љубомир) Радинка из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00107 од 22.06.2020. године-Михајловић (Никола) Радосав из Милентије

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00106 од 22.06.2020. године-Михајловић (Антоније) Петар из Милентије

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00105 од 22.06.2020. године-Симић (Максим) Драгослава из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00104 од 22.06.2020. године-Савић (Десимир) Давид из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00103 од 22.06.2020. године-Станић (Драгослав) Милан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00102 од 22.06.2020. године-Стојковић (Предраг) Радивоје из Кочина

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2020-00044 од 05.06.2020. године- Марковић (Миодраг) Милош из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00101 од 05.06.2020. године- Милановић (Светомир) Милица из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00100 од 05.06.2020. године- Симић (Божидар) Милоје из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00099 од 05.06.2020. године- Дачковић (Милутим) Миливоје из Кобиља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка  бр: 042-208-00-32/2020-00002 од 05.06.2020. године- Усеиновић (Горан) Раде из Разбојне

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00065 од 05.06.2020. године – Милошевић (Саша) Ана 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00098 од 04.06.2020. године- Михајловић (Јован) Милош из Милентије

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00097 од 04.06.2020. године- Миленковић (Велисав) Љубинка из Судимља

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00064 од 03.06.2020. године – Шовић (Славољуб) Марко 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00063 од 03.06.2020. године – Радисављљевић (Милета) Милош 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00096 од 02.06.2020. године- Радојичић (Мијајло) Ђорђе из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00095 од 02.06.2020. године- Татић (Татомир) Мирко из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00094 од 02.06.2020. године- Живановић (Хранислав) Живко из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00092 од 02.06.2020. године- Пецић (Радољуб) Миленко из Будиловине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00062 од 02.06.2020. године – Радмановац (Милан) Катарина 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00061 од 02.06.2020. године – Арсић (Саша) Сања 

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2020-00039 од 02.06.2020. године- Кнежевић (Света) Невенка из Бруса

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку бр: 042-208-00-06/2020-00024 од 01.06.2020.године – Јовановић (Срећко) Тања из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00091 од 01.06.2020. године- Живановић (Владен) Славка из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00060 од 01.06.2020. године – Јовановић (Срећко) Тања 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00059 од 01.06.2020. године – Стефановић (Зоран) Александар 

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00058 од 29.05.2020. године- Даниловић (Жарко) Мирослава из Доње Исево, Лепосавић

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00056 од 29.05.2020. године- Лазаревић (Милен) Крстина из Јелакца, Александровац

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00055 од 29.05.2020. године- Рилак (Радивоје) Смиљана из Криве Реке

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-000154од 29.05.2020. године- Спасић (Драгољуб) Љубомир из Горњих Левића

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00053 од 29.05.2020. године- Радовић (Милисав) Радован из Ковиља, Нови Сад

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00052 од 29.05.2020. године- Милетић (Драгиша) Милица из Дољих Ратаја, Александровац

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00051 од 29.05.2020. године- Лапчевић (Гвозден) Милосија из Рокца, Александровац

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00050 од 29.05.2020. године- Вукајловић (Драгољуб) Миљко из Велике Грабовнице

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00049 од 29.05.2020. године- Јовановић (Бошко) Марко из Горњих Левића

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00048 од 29.05.2020. године- Миодраговић (Р) Драгина из Гоча, Врњачка Бања

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00047 од 29.05.2020. године- Аздејковић (Владисав) Миланка из Мале Врбнице

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00046 од 29.05.2020. године- Урошевић (Обрен) Миладија из Тршановаца

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00045 од 29.05.2020. године- Ћирић (Славко) Катарина из Доњих ратаја, Александровац

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00044 од 29.05.2020. године- Ракићевић (Живадин) Новица из Лепенца

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00043 од 29.05.2020. године- Шовић (Марко) Никола из Ботуње 

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00042 од 29.05.2020. године- Шовић (Миодраг) Смиљана из Ботуње 

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00041 од 29.05.2020. године- Јовичић (Драгиша) Зоран из Горњег Ступња

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00040 од 29.05.2020. године- Милановић (Радисав) Жарко из Лепенца

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00039 од 29.05.2020. године- Милетић (Сретен) Андреја из Лаћиследа

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00038 од 29.05.2020. године- Радисављевић (Обрен) Андреја

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00037 од 29.05.2020. године- Крстић (Михајло) Милосија из Горњих Левића

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00036 од 29.05.2020. године- Варинац (Драгослав) Василије из Љубинаца, Александровац

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00035 од 29.05.2020. године- Мијатовић (Мирко) Сава из Доброљубаца, Александровац

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00034 од 29.05.2020. године- Вељковић (Милан) Славомир из Ковачи, Рашка

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00033 од 29.05.2020. године- Ђорђевић (Вукадин) Нада из Новака, Александровац

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00032 од 29.05.2020. године- Филиповић (Никола) Милијана из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00031 од 29.05.2020. године- Ковачевић (Славимир) Радојка  из Блажева

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00030 од 29.05.2020. године- Бошковић (Радојко) Биљана из Жуња

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00029 од 29.05.2020. године- Милутиновић (Илија) Слободанка из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00028 од 29.05.2020. године- Чолић (Миљко) Миленија из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00027 од 29.05.2020. године- Пршић (Аксентије) Недељка из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00026 од 29.05.2020. године- Васовић (Димитрије) Вера из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00025 од 29.05.2020. године- Миловановић (Милорад) Михајло из Бозољина

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00023 од 29.05.2020. године- Митровић (Аксентије) Ненад из Горњих Левића

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00022 од 29.05.2020. године-Пуношевац (Милен) Љубомир из Доброљубаца, Александровац

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00021 од 29.05.2020. године- Качаревић (Александар) Зоран из Дубаца

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00020 од 29.05.2020. године- Миленковић (Велисав) Љубисав из Судимља

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00019 од 29.05.2020. године- Дељанин (Драгутин) Милана из Горњег Липовца

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00018 од 29.05.2020. године- Жарковић (Радомир) Олга из Ракље, Александровац

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00017 од 29.05.2020. године- Стевовић (Радојко) Дивна из Мале Грабовнице

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00016 од 29.05.2020. године- Арсић (Богосав) Десанка из Белог Поља

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00015 од 29.05.2020. године- Типсаревић (Светислав) Надежда из Мале Врбнице

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00014 од 29.05.2020. године- Божић (Божа) Драгоје из Бозољина

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00013 од 29.05.2020. године- Буковац (Ненад) Надежда из Жилинаца

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00012 од 29.05.2020. године- Лазовић (Вукота) Милоје из Разбојне

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00011 од 29.05.2020. године- Вуковић (Момчило) Владица из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00010 од 29.05.2020. године- Костић (Светозар) Милица из Трнаве, Рашка

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00009 од 29.05.2020. године- Јанићијевић (Марко) Росна из Кнежева

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00008 од 29.05.2020. године- Стевовић (Драгиша) Миљојка из Мале Грабовнице

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00007 од 29.05.2020. године- Радовић (Светислав) Нада из Стројинаца

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00006 од 29.05.2020. године- Крпић (Станко) Зорка из Врњачке Бање

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу гласања према месту боравишта у земљи бр: 042-208-00-17/2020-00005 од 29.05.2020. године- Крпић (Г) Драган из Руђинца, Врњачка Бања

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00058 од 29.05.2020. године – Шљивић (Славомир) Слободан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00057 од 29.05.2020. године – Бекрић (Милен) Милан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00056 од 29.05.2020. године – Коларевић (Живадин) Јована

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00090 од 29.05.2020. године- Вукајловић (Милен) Марија из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00089 од 29.05.2020. године- Марић (Милош) Љубинка из Будиловине

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00088 од 29.05.2020. године- Црноглавац (Драги) Михајло из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00087 од 29.05.2020. године- Спасић (Чедомир) Радован из Горњих Левића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00086 од 29.05.2020. године- Стевишић (Ранко) Станисав из Дубаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00085 од 29.05.2020. године- Јанковић (Радомир) Љубосија из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00055од 28.05.2020. године – Врекић (Срећко) Ненад

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00054 од 27.05.2020. године – Савић (Горан) Стефан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00084 од 27.05.2020. године- Петровић (Христивоје) Милисавка из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00083 од 27.05.2020. године- Попадић (Радојица) Милена из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00082 од 27.05.2020. године- Поповић (Радојица) Миља из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00081 од 27.05.2020. године- Илић (Милорад) Родољуб из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00080 од 27.05.2020. године- Павличевић (Данило) Предраг из Тршановаца 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00079 од 27.05.2020. године- Тодоровић (Обрен) Драгиша из Шошића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00078 од 26.05.2020. године- Живанчевић (Драгомир) Александар из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00077 од 26.05.2020. године- Бекрић (Бождир) Радољуб из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00076 од 26.05.2020. године- Ђокић (Драгић) Миливоје из Дубаца

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2020-00031 од 26.05.2020. године- Бонџић (Радула) Виолета из Жиљака

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2020-00029 од 25.05.2020. године- Јовановић (Златимир) Марина из Златара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00075 од 23.05.2020. године- Савић (Александар) Петар из Богиша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00053 од 23.05.2020. године – Дељанин (Раде) Невена

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку бр: 042-208-00-06/2020-00023 од 23.05.2020.године – Јовановић (Јован) Горица из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00074 од 22.05.2020. године- Филиповић (Филип) Босиљка из Игроша

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2020-00081 од 22.05.2020. године- Килицасан (Мурат) Керимацан из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2020-00073 од22.05.2020. године- Радмановац (Бојан) Борис из Дртеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00052 од 21.05.2020. године – Арсић (Рајко) Драган

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00051 од 21.05.2020. године – Мрљеш (Ненад) Филип из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2020-00058 од 12.05.2020. године- Здравић (Србислав) Немања из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00073 од 20.05.2020. године- Велимировић (Стражимир) Биљана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00050 од 20.05.2020. године – Пантић (Миломир) Данка 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00049 од 19.05.2020. године – Милошевић (Зоран) Мирослава

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00048 од 18.05.2020. године – Ђурић (Драган) Урош

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00072 од 16.05.2020. године- Милетић (Десимир) Миланка из Доњег Левића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00071 од 16.05.2020. године- Радуловић (Милослав) Милка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00070 од 16.05.2020. године- Московљевић (Добривоје) Љубомир из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00047 од 15.05.2020. године – Јовић (Мирољуб) Александара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00046 од 15.05.2020. године – Рилак (Милен) Зорица

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00045 од 15.05.2020. године – Рилак (Милоје) Добривоје

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00069 од 11.05.2020. године- Чукурановић (Сибин) Анђелка из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00044 од 14.05.2020. године – Здравковић (Миљојко) Дијана из Тршановаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00068 од 11.05.2020. године- Станић (Добривоје) Милија из Велике Грабовнице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00067 од 11.05.2020. године-Миленковић (Лазар) Рада из Грашеваца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00066 од 11.05.2020. године- Рилак (Световид) Јованка из Рибара

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00043 од 06.05.2020. године – Дељанин (Живадин) Зоран из Жиљака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу отпуста из држављанства Републике Србије бр: 042-208-00-11/2020-00001 од 06.05.2020. године – Анђелић (Милутин) Саша из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00065 од 06.05.2020. године-Јотић (Милун) Милутин

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00064 од 06.05.2020. године-Цветковић (Радивоје) Милица из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00063 од 06.05.2020. године-Ратковић (Милисав) Мирко из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00062 од 06.05.2020. године-Гмијовић (Велисав) Станисава из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00061 од 06.05.2020. године-Радисављевић (Предраг) Раско из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00060 од 30.04.2020. године-Симоновић (Јеврем) Драгица из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00059 од 30.04.2020. године-Савић (Сибин) Ранко из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00058 од 28.04.2020. године-Блажић (Војислав) Јован из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00057 од 23.04.2020. године- Милићевић (Борисав) Ракина из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00056 од 23.04.2020. године- Шејић (Јован) Бранка из Шошића

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00055 од 16.04.2020. године- Микуљанац (Милослав) Љубица из Батота

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00054 од 16.04.2020. године-Грчак (Радован) Рајко из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00053 од 06.04.2020. године-Бједов (Обрад) Спасенија из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00052 од 06.04.2020. године-Стевовић (Радисав) Световид из Жилинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00051 од 06.04.2020. године-Стојановић (Никодија) Добривоје из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00050 од 06.04.2020. године-Алексић (Тиодор) Миљојко из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00049 од 06.04.2020. године-Кричак (Милосав) Радица из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00048 од 01.04.2020. године-Попадић (Реља) Томислав из Паљевштице

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00047 од 01.04.2020. године-Костић (Мијат) Гордан из Горњег Левића 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00046 од 30.03.2020. године-Милосављевић (Миодраг) Милош из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00045 од 30.03.2020. године-Васић (Рајко) Станка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00044 од 18.03.2020. године-Бановић (Драгутин) Мирославка из Бруса 

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00042 од 18.03.2020. године- Савић (Југослав) Бојана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00042 од 16.03.2020. године- Радовић (Душан) Милија из Стројинаца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве места боравишта интерно расељеног лица бр: 042-208-00-16/2020-00006 од 14.03.2020. године- Радмановац (Здравко) Ружица

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве места боравишта интерно расељеног лица бр: 042-208-00-16/2020-00005 од 14.03.2020. године- Шиљковић (Александар) Валентина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве места боравишта интерно расељеног лица бр: 042-208-00-16/2020-00004 од 14.03.2020. године- Николић (Александар) Стана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве места боравишта интерно расељеног лица бр: 042-208-00-16/2020-00003 од 14.03.2020. године- Ћирковић (Стојан) Милорад

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве места боравишта интерно расељеног лица бр: 042-208-00-16/2020-00002 од 14.03.2020. године- Петровић (Славобор) Грујица

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве места боравишта интерно расељеног лица бр: 042-208-00-16/2020-00001 од 14.03.2020. године- Дончић (Крсто) Светлана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве места боравишта интерно расељеног лица бр: 042-208-00-05/2020-00003 од 14.03.2020. године- Симоновић (Драгомир) Видина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве места боравишта интерно расељеног лица бр: 042-208-00-05/2020-00001 од 14.03.2020. године-Лемпић (Божидар) Момирка

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00041 од 14.03.2020. године- Ђурић (Славица) Александар

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00040 од 14.03.2020. године- Павловић (Југослав) Славољуб

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00038 од 13.03.2020. године- Ракић (Срећко) Никола

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00039 од 13.03.2020. године- Јовановић (Златица) Катиса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка под редним бројем 23945  бр: 042-208-00-32/2020-00001 од 13.03.2020. године- Мијаиловић (Петар) Невенка

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку бр: 042-208-00-06/2020-00015 од 07.03.2020.године -Обрадов (Радиша) Јелена из Велике Грабовнице

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2020-00015 од 07.03.2020. године- Танасковић (Светомир) Стефан из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00041 од 10.03.2020. године-Вукојевић (Ранко) Милутин из Дренове

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00040 од 09.03.2020. године- Лазаревић (Ђорђе) Милосав из Ботуње

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2020-00014 од 05.03.2020. године- Милојковић (Милутин) Дарко из Горњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу лишавања пословне способности бр: 042-208-00-14/2020-00003 од 09.03.2020. године- Трифуновић (Радован) Радица из Криве Реке

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу лишавања пословне способности бр: 042-208-00-14/2020-00004 од 09.03.2020. године- Лазаревић (Драгослав) Јован из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00039 од 09.03.2020. године- Лапчевић (Драгић) Гроздан из Лепенца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00038 од 09.03.2020. године- Крстин (Цветан) Милица из Игроша

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00037 од 09.03.2020. године- Живанчевић (Радослав) Гордана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00036 од 06.03.2020. године- Павловић (Стојан) Раднеко из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00036 од 06.03.2020. године- Којић (Братислав) Јулија

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00037 од 06.03.2020. године- Јанковић (Милун) Ивана

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00035 од 06.03.2020. године- Терзић (Милан) Љубинка из Осредака

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00035 од 05.03.2020. године- Петровић (Предраг) Јелена из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00034 од 05.03.2020. године- Ђорђевић (Дојчин) Сузана из Доњег Липовца

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00034 од 05.03.2020. године- Живковић (Обрад) Младен из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00033 од 03.03.2020. године- Милошеваћ (Божидар) Миодраг из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00032 од 02.03.2020. године- Лукић (Будимир) Миломир из Ботуње

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00031 од 02.03.2020. године- Радојевић (Арса) Донка из Жуња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00030 од 28.02.2020. године- Шуловић (Станисав) Славка из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00033 од 28.02.2020. године- Станић (Добрица) Анђелија

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00032 од 28.02.2020. године- Божић (Раденко) Невена

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00031 од 26.02.2020. године- Лапчевић (Зоран) Бојан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00030 од 26.02.2020. године- Обрадовић (Сретен) Бранислав

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00029 од 26.02.2020. године- Мамутовић (Наташа) Слободан

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00029 од 25.02.2020. године- Малинић (Веселин) Милева из Милентије

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2020-00016 од 12.02.2020. године- Грчак (Драган) Немања из Доњег Липовца

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку бр: 042-208-00-06/2020-00016 од 12.02.2020.године – Станковић (Зоран) Драгана из Бруса

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00028 од 24.02.2020. године- Весић (Цветко) Ружа

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00027 од 24.02.2020. године- Николић (Живадин) Радмила

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00026 од 24.02.2020. године- Живановић (Драгутин) Властимир

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00028 од 20.02.2020. године- Станић (Милен) Лазар

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00027 од 18.02.2020. године- Стојановић (Радован) Марина

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00025 од 18.02.2020. године- Миљојковић (Драган) Иван

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00026 од 14.02.2020. године- Ваљаревић (Добрица) Предраг

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00024 од 13.02.2020. године- Марковић (Бранимир) Предраг

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00023 од 13.02.2020. године- Ђорђевић (Предраг) Милош

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу смрти бр: 042-208-00-15/2020-00024 од 13.02.2020. године- Милованчевић (Радош) Драгиња

Решење о брисању из Јединственог бирачког списка по основу одјаве пребивалишта бр: 042-208-00-13/2020-00025 од 13.02.2020. године- Спасић (Никола) Андријана

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу промене података о месту пребивалишта бр: 042-208-00-07/2020-00016 од 10.02.2020.године -Лукић (Драган) Далибор

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу промене података о месту пребивалишта бр: 042-208-00-07/2020-00017 од 10.02.2020.године -Гавриловић (Милорад) Сузана

Решење за исправку имена мајке по захтеву Митић Слободана из Оџака, Карађорђева 32. број: 201-1/2020-IV-02 од 05.02.2020.године

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2020-00004 од 10.02.2020. године- Марковић (Часлав) Марко

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу промене података о месту пребивалишта бр: 042-208-00-07/2020-00013 од 10.02.2020.године -Марковић (Тиосав) Часлав

Решење о поништавању уписа бр: 200-8/2020-IV од 18.02.2020. године- Милош Цветковић рођен у месту Крива Река

Решење о поништавању уписа бр: 200-7/2020-IV од 18.02.2020. године- Веселинка Илић рођена у месту Стануловиће

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу промене података о месту пребивалишта бр: 042-208-00-07/2020-00011 од 04.02.2020.године – Здравић (Србислав) Александар

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу пријаве пребивалишта бр: 042-208-00-02/2020-00003 од 27.01.2020.године – Кнежевић (Зоран) Горан

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2020-00008 од 30.01.2020. године- Кричак (Богислав) Анђела из Жуња

Решење о поништавању уписа бр: 200-5/2020-IV од 04.02.2020. године

Решење о поништавању уписа бр: 200-2/2020-IV од 04.02.2020. године

Решење о поништавању уписа бр: 200-3/2020-IV од 04.02.2020. године

Решење о поништавању уписа бр: 200-6/2020-IV од 05.02.2020. године

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2020-00010 од 30.01.2020. године- Јочић (Ивица) Томица из Богиша.

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу промене пребивалишта бр: 042-208-00-07/2020-00009 од 23.01.2020.године – Миљковић (Славољуб) Срећко из Стројинаца

Решење о измени података у Јединственом бирачком списку по основу промене пребивалишта бр: 042-208-00-07/2020-00008 од 20.01.2020.године – Ђокић (Дејан) Марина из Бруса

Решење о измени података бр: 042-208-00-06/2020-00002 од 16.01.2020.године – Ђокић (Дејан) Марина из Града

Решење о измени података бр: 042-208-00-07/2020-00005 од 16.01.2020.године – Ђокић (Радован) Младен из Бруса

Решење о упису у Јединствени бирачки списак по основу стицања пунолетства бр: 042-208-00-01/2019-00159 од 30.12.2019. године- Пршић Milla из Криве Реке