Локална пореска

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Брус овде

Одлука о боравишној такси на територији општине Брус за 2021.годину овде

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Брус овде

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Брус овде

Обавештење о подношењу пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику овде

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Брус овде

Реформа пореза на имовину-АНКЕТА

Одлуке о цени м2 за 2018 овде.   *Напомена: Начињена је техничка грешка у тексту Одлуке, тако да уместо 2017. године треба да стоји 2018. година.

Одлуке о цени м2 за 2017 овде

Одлуке о цени м2 за 2016 овде

Одлука о коефицијентима (“Службени лист општине Брус” бр.10/2013) овде

Одлука о обавези подношења пореских пријава (“Службени лист општине Брус” бр.10/2013) овде

Одлука о стопи амортизације (“Службени лист општине Брус” бр.10/2013) овде

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Брус (“Службени лист општине Брус” бр.10/2013) овде

Одлука о утврђивању зона(“Службени лист општине Брус” бр.10/2013) овде

Одлука о висини стопе пореза на имовину (“Службени лист општине Брус” бр.10/2013) овде

Решење о примени основице за непокретности у грађевинском подручју код обрачуна пореза на имовину физичких  лица овде

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину  за 2015,годину на територији општине Брус овде