Инспекцијски послови

План рада одсека за инспекцијске послове и заштиту животне средине

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  БРУС ЗА 2021. ГОДИНУ

КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2021. ГОДИНУ

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ – КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА. овде

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ – ИНСПЕКЦИЈА  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. овде

Извештај о раду Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средину за 2019. годину. овде

Извештај о раду грађевинске инспекције за 2019. годину. овде

План рада инспекције за заштиту животне средине Општинске управе општине Брус за 2020.годину. овде

План рада инспекције  за локалне и некатегорисане путевеОпштинске управе општине Брус за 2020.годину. овде

План рада саобраћајне инспекције Општинске управе општине Брус за 2020.годину. овде

План рада комуналне инспекције Општинске управе општине Брус за 2020.годину. овде

План рада грађевинске инспекције Општинске управе општине Брус за 2020.годину. овде

Извештај о раду Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средину за 2018. годину. овде

Извештај о раду грађевинске инспекције за 2018. годину. овде

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине. овде

План рада грађевинске инспекције Општинске управе општине Брус за 2019.годину. овде

Обавештење Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средину, на основу поднетог захтева носиоца пројекта “Vip mobile” 501-9/2018-IV-07. овде

План рада инспекције за заштиту животне средине у 2018. години. овде

Записник са друге седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора. овде

Предлог плана рада одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине за 2018.годину.  овде

Извештај о раду за 2017.годину Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине. овде