Инспекцијски послови

Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023.годину

Сагласност на годишњи извештај за 2023.годину инспекцији за заштиту животне средине Општинске управе општине Брус

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекције за заштиту живнотне средине Општинске управне општине Брус за 2024.годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине општине Брус за 2024.годину

Позитивно мишљење на достављени предлог плана обављања инспекцијског надзора за 2024.годину из области угоститељске делатности

Годишњи план инспекцијског надзора за 2024.годину из области туризма (Инспекција за саобраћај, путеве и туризам)

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње нове станице за снабдевање горивом ,,Брус”са рушењем постојеће чији је носилац пројекта  НИС а.д. Нови Сад

САГЛАСНОТ НА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ОПШТИНУ БРУС

План рада одсека за инспекцијске послове и заштиту животне средине

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  БРУС ЗА 2021. ГОДИНУ

КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2021. ГОДИНУ

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ – КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА. овде

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ – ИНСПЕКЦИЈА  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. овде

Извештај о раду Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средину за 2019. годину. овде

Извештај о раду грађевинске инспекције за 2019. годину. овде

План рада инспекције за заштиту животне средине Општинске управе општине Брус за 2020.годину. овде

План рада инспекције  за локалне и некатегорисане путевеОпштинске управе општине Брус за 2020.годину. овде

План рада саобраћајне инспекције Општинске управе општине Брус за 2020.годину. овде

План рада комуналне инспекције Општинске управе општине Брус за 2020.годину. овде

План рада грађевинске инспекције Општинске управе општине Брус за 2020.годину. овде

Извештај о раду Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средину за 2018. годину. овде

Извештај о раду грађевинске инспекције за 2018. годину. овде

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине. овде

План рада грађевинске инспекције Општинске управе општине Брус за 2019.годину. овде

Обавештење Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средину, на основу поднетог захтева носиоца пројекта “Vip mobile” 501-9/2018-IV-07. овде

План рада инспекције за заштиту животне средине у 2018. години. овде

Записник са друге седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора. овде

Предлог плана рада одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине за 2018.годину.  овде

Извештај о раду за 2017.годину Одсека за инспекцијске послове, пољопривреду, водопривреду и заштиту животне средине. овде