Буџет Општине Брус

Oдлука о другом ребалансу буџета општине Брус за 2023.годину

Извешај о извршењу Одлуке о буџету општине Брус за период јануар – јун 2023.године

Шестомесечни извештај о учинку за период 01.01.2023-30.06.2023

Oдлука о првом ребалансу буџета општине Брус за 2023.годину

Oдлука о завршном рачуну буџета општине Брус за 2022.годину

Грађански буџет-Водич кроз буџет oпштине Брус за 2023. годину можете преузети овде.

Oдлукa о буџету oпштине Брус за 2023.годину

Одлука о трећем ребалансу буџета oпштине Брус за 2022.годину овде.

Одлука о другом ребалансу буџета oпштине Брус за 2022.годину овде.

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Брус за 2021.годину овде.

Одлука о завршном рачуну буџета општине Брус за 2021.годину овде.

Одлука о првом ребалансу буџета oпштине Брус за 2022.годину овде.

Грађански буџет-Водич кроз буџет oпштине Брус за 2022. годину можете преузети овде.

Oдлукa о буџету oпштине Брус за 2022.годину

Јавна расправа о буџету за 2022. годину

Oбавештење о јавној расправи поводом предлога плана капиталних инвестиција за 2022. годину

Oдлука о завршном рачуну буџета Општине Брус за 2019.годину.

Грађански буџет-Водич кроз буџет oпштине Брус за 2021. годину можете преузети овде.

Одлука о другом ребалансу буџета oпштине Брус за 2020.годину (“Службени лист Општине Брус” број:13/2020).овде

Одлука о првом ребалансу буџета oпштине Брус за 2020.годину (“Службени лист општине Брус” број: 1/2020). овде

Одлука о буџету oпштине Брус за 2020.годину овде.

Грађански буџет-Водич кроз буџет Oпштине Брус за 2020. годину можете преузети овде.

Јавна расправа о Одлуци о буџету Oпштине Брус за 2020.годину. овде

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Oпштине Брус за период јануар-јун 2019. године. овде

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Oпштине Брус за период јануар-септембар 2018. године. овде

Одлука о буџету Општине Брус за 2019.годину овде.

Одлука о завршном рачуну буџета Oпштине Брус за 2017.годину. овде

Одлука о буџету Општине Брус за 2018.годину овде.

Упуство за припрему буџета за 2018. године можете преузети овде.

Одлука о ребалансу буџета Општине Брус за 2017.годину овде.

Одлука о буџету Општине Брус за 2017.годину овде.

Одлука о буџету Општине Брус за 2016.годину овде.